Search result for

*สมคบคิด*

(59 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมคบคิด, -สมคบคิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
That I'm not part of a high-school terrorist chess conspiracy?ผมไม่ใช่พวกสมคบคิด ของผู้ก่อการร้ายหมากรุก WarGames: The Dead Code (2008)
There are still very powerful people involved in this conspiracy that were not named in Dubaku's drive.ยังมีผู้มีอำนาจ เกียวข้องกับการสมคบคิดนี้ ที่เรายังไม่รู้ ที่คอยช่วยดูบากุ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Your father found out about a conspiracy inside the government.พ่อของเธอรู้เห็น การสมคบคิดในรัฐบาล Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
IT IS THE LAST THING WE WANNA DO.เราเชื่อว่าผุ้สมคบคิดเป็นผู้ลงมือก่อน Soul Mates (2009)
Are you suggesting Mr. Ellison... may be complicit in the disappearance of my daughter?คุณกำลังแนะว่า คุณเอลลิสันอาจเป็นผู้สมคบคิด Adam Raised a Cain (2009)
Some mad conspiracy theory.ทฤษฎีสมคบคิดบ้าๆ Slack Tide (2009)
And as far as the authorities are concerned, you're an accomplice.แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าอย่างนั้น คุณคือผู้สมคบคิด Free (2009)
Look, man, the trouble with getting your info from conspiracy nuts is they never know when to turn it off.ฟังนะลูกพี่ ข้อเสียของการได้ข้อมูล จากพวกบ้าทฤษฏีสมคบคิด คือพวกเขาไม่มีวัน ได้รู้ว่าเมื่อไรจะโดนยุติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We believe Senator Clovis is conspiring with the Separatists.เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกโคลวิส สมคบคิดกับฝ่ายแบ่งแยก Senate Spy (2009)
Clovis is conspiring with the Separatists?โคลวิสสมคบคิดกับพวกแบ่งแยกอย่างนั้นรึ? Senate Spy (2009)
This place is X file wrapped in a cover-up and deepfried in a paranoid conspiracyที่นี่เป็นความลับสุดยอด ห่ออย่างมิดชิด และทอดกรอบไว้ในการสมคบคิดที่สติแตก Monsters vs. Aliens (2009)
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
His... grief over Renee Walker's murder is causing him to create this fantasy about a Russian conspiracy.ของรัฐบาล ประประธานาธิปดีฮัสซาน ความเศร้าโศกของเขาจากการฆาตกรรมเรเน่เป็นเหตุให้เขา สร้างจินตนาการเกี่ยวกับการสมคบคิดพวกรัสเซีย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
The video file that I gave you is the only proof of the Russians' complicity inไฟล์วิดีโอที่ผมให้คุณ เป็นเครื่องยืนยันว่ารัสเซียสมคบคิด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
But the conspiracy doesn't end with the Russians.แต่การสมคบคิดไม่ได้จบที่รัสเซีย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Obviously, Logan's part of the conspiracy.เห็นได้ชัดอยู่ว่าโลแกนเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนสมคบคิด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Oh, yeah. It's all a vast right-wing conspiracy.อ๋อ ใช่ แผนสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่\ ของพวกอนุรักษ์นิยมเลยล่ะ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You floating another government conspiracy theory, mr bishop?คุณว่ารัฐบาลมีทฤษฎี สมคบคิดอื่นอีกรึ คุณบิชอพ? Johari Window (2010)
For a good conspiracy theory.ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ย Johari Window (2010)
In the whole conspiracy theory of it all.กับทฤษฎีสมคบคิดนี่มากเกินไป Unpleasantville (2010)
And whacked-out theories and government conspiracies.และคุณก็ตั้งทฤษฎีการสมคบคิดของรัฐบาล Northwest Passage (2010)
Ufos and conspiracy theories.ยูเอฟโอ กับ ทฤษฎีสมคบคิด Northwest Passage (2010)
So was this the bigger conspiracy you were talking about in Hong Kong?งั้นก็เป็นนักสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง อย่างที่นายพูดเอาไว้ ตอนอยู่ที่ฮ่องกงรึเปล่า? Countdown (2010)
Of course!ทฤษฏีสมคบคิด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
No, it's usually about CIA conspiracies.ไม่ ปกติจะเป็นเรื่องการสมคบคิดของ CIA Under the Gun (2010)
Conspiracy theories in US history."ทฤษฏีสมคบคิดในประวัติศาสตร์อเมริกา" อะไร? ทำไมล่ะ? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
You guys have to believe me.ผมใช้เวลาตลอดทั้งปี เรียนทฤษฏีสมคบคิด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
This is a test.เขากำลังสอนผมเกี่ยวกับการสมคบคิดจริงๆ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Precisely.การสมคบคิดที่แท้จริง จะช่วยขัดเกลาคุณ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Do you know what this means? Yes.รู้สิ เธอกำลังจะให้ฉันเรียน คลาสสมคบคิดเก๊นี่จริงๆ! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
You are making me do work for my fake conspiracy class! Exactly.ใช่แล้ว มันมีการสมคบคิดกันที่นี่แน่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
There's a conspiracy here.การสมคบคิดที่ลึกลับดำมืด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
This is greendale, Annie.ถ้ามันจะมีการสมคบคิดจริง Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการ! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
If you love Jeff winger so much, why did you conspire with me against him?ทำไมคุณถึงไม่สมคบคิดเข้าข้างหนูล่ะ? ฉันไม่รู้! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
When I called you to ask you to double-cross Annie, you didn't hesitate for a second.คุณไม่แม้แต่ลังเลเลย คุณเข้าใจคำว่าสมคบคิดจริงรึเปล่าเนี่ย? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Do you even understand what a conspiracy is?ถ้าคุณสมคบคิดหมดกับทุกคน Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Ebes, conspiracies to keep them a secret, but right now's the only theory, however insane, that explains any part of is.อีบี้ การสมคบคิด ปิดมันเป็นความลับ แต่ตอนนี้มันเป็นทฤษฏีเดียว ไม่ว่าจะบ้าแค่ไหน ที่จะอธิบายมันได้ I Know Who You Are (2010)
Yeah, well, they still conspired to make her death look like an accident.ใช่ พวกเค้าสมคบคิดกันเพื่อทำให้ การตายของเธอเหมือนเป็นอุบัติเหตุ Sudden Death (2010)
These notebooks are just conspiracy theory crap.สมุดพวกนี้ก็แค่ทฤษฏีสมคบคิดไร้สาระ Kill Jill (2010)
Yeah. And there's a conspiracy theory on that in here, too.ใช่ และมันมีทฤษฏีสมคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นในนี้ด้วย Kill Jill (2010)
They schemed to put me away. They've joined with Shim Gun Wook!มันใช้อุบายกับฉัน มันสมคบคิดกับชิมกอนอุค Episode #1.17 (2010)
I'm sorry, Coach, but you and are not in cahoots.ผมขอโทษ แต่ ครูกับผมคงจะไม่สมคบคิดกัน Sexy (2011)
You're the one in cahoots with them.เธอก็เป็นหนึ่งในผู้สมคบคิด กับพวกเขา Know Thy Enemy (2011)
Now, unless you want to be accomplice to kidnapping too, you tell me where Marcus went.บอกมาเดี๋ยวนี้ หรือนายอยากเป็น ผู้สมคบคิดเรื่องลักพาตัวไปด้วย บอกมา มาร์คัสไปไหน Soul of Fire (2011)
What are you two conspiring about?ท่านสองคนสมคบคิด เรื่องอะไรกันอยู่ The Wolf and the Lion (2011)
They say he conspired with Robert's brothers to deny the throne to Prince Joffrey.ว่ากันว่า เขาสมคบคิดกับ\ พวกน้องชายโรเบิร์ต เพื่อถอดเจ้าชายจอฟฟรี่ย์\ ออกจากบัลลังก์ The Pointy End (2011)
Or maybe it was Gellar's accomplice.หรืออาจจะเป็นผู้สมคบคิด กับเกลล่าร์ก็เป็นได้ The Angel of Death (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   
ทฤษฎีสมคบคิด[n. exp.] (thritsadī somkhopkhit) EN: conspiracy theory   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in collusion with[IDM] เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด), See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด
connive with[PHRV] สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
throw in with[PHRV] ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด), See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ, Syn. cast in with, fling in with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top