Search result for

*พิธีศพ*

(14 entries)
(0.0768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิธีศพ,-พิธีศพ-, *พิธีศพ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีศพ    [N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าพนักงานสนมพลเรือนน. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, สนม ก็เรียก.
สนม ๒(สะหฺนม) น. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, เจ้าพนักงานสนมพลเรือน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burialพิธีศพ [TU Subject Heading]
Death and burialความตายและพิธีศพ [TU Subject Heading]
Military funeralsพิธีศพทางทหาร [TU Subject Heading]
morning coatชุดพิธีการกลางวัน " ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย " [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีศพ[n. exp.] (phithī sop) EN: funeral ; funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony   FR: cérémonie funèbre [f] ; funérailles [fpl] ; rites funéraires [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertaking    [N] การจัดงานศพ, See also: สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burial(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ,เกี่ยวกับงานศพ,เกี่ยวกับการฝังศพ
obsequies(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
obsequy(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ

Are you satisfied with the result?

Go to Top