Search result for

*ทุกราย*

(60 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทุกราย, -ทุกราย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิษสุนัขบ้า(พิด-) น. โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากนํ้าลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะนํ้า ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์, โรคกลัวนํ้า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
‘across-the-board' cutการตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
‘across-the-board' increaseการเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
Investigate all the suppliers to the construction site!สอบสวนผู้จัดหาทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
To the last detail.ทุกรายละเอียดเลย Vantage Point (2008)
I need to see any footage you have of the back part of the Plaza.ผมต้องการดูทุกรายละเอียดที่คุณมี ของด้านหลังพล่าซ่า Vantage Point (2008)
Zoe Caldwell. It was marvelous.โซอี้ คัลด์เวล ทุกรายล้วนรายใหญ่ Burn After Reading (2008)
Okay, so what else's going right now, alright, did you guys just mess with the minor details?มีอะไรที่ชั้นยังไม่รู้อีก บอกมาทุกรายละเอียดที่จะทำให้ชั้นตายได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We got beat by all the network shows, including a rerun of Who's the Boss?พวกเราถูกด่าจากทุกรายการ รวมทั้งถามว่าใครเป็น'หัวหน้า' The Ugly Truth (2009)
Hey, if this info gets you any action with that Detective, I want every little detail.ถ้าข้อมูลพวกนี้ทำให้นายโดนนักสืบจับ ฉันต้องการรู้ทุกรายละเอียด Emotional Rescue (2009)
All of the patients reported seeing the same owl, but Tommy mentioned that his memory of the owl was wrongคนไข้ทุกรายบอกว่าต่างก็เห็นนกเค้าแมว แต่ทอมมีบอกว่า ความทรงจำ เกี่ยวกับนกฮูกมันผิด The Fourth Kind (2009)
BUT COPYCAT KILLERS ARE NOT ENTIRELY UNCOMMON.แต่ฆาตกรลอกแบบไม่ผิดปกติแบบนี้ทุกราย Zoe's Reprise (2009)
and they were all, except for Michelle Watson, overkill.ทุกรายถูกฆ่าแบบสุดโต่ง ยกเว้นมิเชล The Big Wheel (2009)
Perfect in every physical detail.สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียดทางกายภาพ Episode #3.3 (2009)
Every single detail.ทุกรายละเอียดเลยนะ I Will Rise Up (2009)
I personally vet every individual who works for me.ฉันคัดเลือกด้วยตัวเองทุกราย ใครที่ต้องมาทำงานใหฉัน The Pickle Jar (2009)
Are all the patients accounted for?คนไข้ทุกราย ได้นับว่าอยู่ครบมั้ย? Earthling (2009)
At least you don't have to be laid up in bed for the next month.เกี่ยวกับพวกเมอร์ซี่เวสต์ให้ฉันฟังด้วย -ฉันต้องการแบบทุกรายละเอียด\ -เออ เออ Tainted Obligation (2009)
- released until our clients pay in full.--จนกว่าเราจะได้เงินจากลูกค้า ครบทุกราย The International (2009)
I nicked clothing from all the victims' houses, actually.อันที่จริง ผมก็หยิบเอาเสื้อ มาจากบ้านเหยื่อทุกราย Questions and Antlers (2010)
What kind of docent give complete strangers a tour of their home?คนแบบไหนกันที่ต้องให้มี ไกด์นำเที่ยวในบ้านของตัวเอง เพื่อชี้แจงทุกรายละเอียดให้คนอื่นทราบ ? Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
All his contacts in the western U.S.ผู้ซื้อขายที่ประสานงานของเขาทุกราย ในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ Bainne (2010)
An incredibly detailed delusion.หลงผิดอย่างเก็บทุกรายละเอียด The Uncanny Valley (2010)
All were manually strangled.ทุกรายถูกรัดคอ คนนึงถูกล่วงเกินทางเพศ Solitary Man (2010)
All the shows are in widescreen now.ตอนนี้ทุกรายการ เป็นรูปแบบไวด์สกรีนแล้ว Excellence in Broadcasting (2010)
This truck was carrying more than just people.คนขับรถบรรทุกรายนี้ ขนส่งมากกว่าแค่คน Caballo sin Nombre (2010)
Something that all the victims shared, some physical mark, something postmortem.บางสิ่งที่เหยื่อทุกรายมีร่วมกัน ตำหนิบางอย่างบนร่างกาย บางอย่างบนศพ Rite of Passage (2010)
All the victims we've been able to conclusively tie to him have been older or handicapped in some way.สรุปได้ว่าเหยื่อทุกรายโยงไปที่ตัวเขา เหยื่อเป็นผู้สูงอายุหรือ มีความพิการบางอย่าง Rite of Passage (2010)
- And cute.ทุกรายอายุเกือบเท่ากัน Live Free or Twihard (2010)
I wanna be on every television, in every paper, on every computer screen.ผมต้องการที่จะอยู่ในทุกรายการโทรทัศน์ ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และทุกหน้าจอคอมพิวเตอร์ Supergirl (2010)
But I memorized every detail of this old girl on the Internet.แต่ฉันจดจำทุกรายละเอียด ของสาวแก่นี้ได้ จากอินเตอร์เน็ต Basic Rocket Science (2010)
We dug up every auction in the last two years to see who's been bidding on Aivazovskys.เราคุ้ยทุกรายการประมูล ย้อนหลังไปสองปี ว่าใครเป็นคนประมูลงาน ของไอวาซอฟสกี Withdrawal (2010)
We checked all the ISPs. Why didn't he turn up?เราเช็คกับ ISP ทุกรายแล้ว ทำไมเขาไม่โผล่ขึ้นมา The Internet Is Forever (2010)
Those always make a mess. Yes, sir.- โดนไปเละทุกราย Signals Crossed (2010)
It feels good getting the details right.มันรู้สึกดีที่ได้ทำอย่างถูกต้องในทุกรายละเอียด Practically Perfect (2010)
- Even down to the ground jasmine.ถูกทุกรายละเอียดแล้ว แม้แต่ดินมะลิ Kung Fu Panda Holiday (2010)
And every single one of these victims suffered unimaginable pain.และเหยื่อเหล่านี้ทุกราย ล้วนทรมานจากความเจ็บปวดอย่างคาดไม่ถึง Devil's Night (2010)
All of the victims have the same material on them.ประเภทเดียวกันนี้ บนเหยื่อทุกราย Devil's Night (2010)
He's had interactions with all of his victims, some more personal than others.เขามีปฏิสัมพันธ์ กับเหยื่อของเขาทุกราย บางคนก็ใกล้ชิด มากกว่าคนอื่น ๆ Devil's Night (2010)
We have to take on every client we can get.เราจะต้องรับลูกค้าทุกรายเท่าที่เราทำได้ Cyrano Agency (2010)
We really went through every inch of that battle, and everything that was written about it or known about it and tried to make that as authentic as possible.เราได้ผ่านมันจริงๆ ทุกรายละเอียดในสงคราม และทุกอย่างที่เรา เขียนหรือรู้เกี่ยวกับมัน และพยายามทำให้ มันสมจริงที่สุด The Pacific (2010)
So far, all the vics have been men in their 30s, and they've all gone missing within a 2-mile radius.เท่าที่รู้ เหยื่อทุกรายเป็นเพศชาย ในช่วงอายุ 30 ปี และพวกเขาหายตัวไป ภายในรัศมี 2 ไมล์ Unforgiven (2011)
I'll tell you all about it over lunch, though.เดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกรายละเอียด ตอนกินข้าวนะ The French Mistake (2011)
Well, it's a weird one, and it was buried pretty deep, but Bobby and me were combing through the family trees on all the victims, and we started seeing, well, the families all came over to America the same year.มันแปลกอยู่หน่อยนะ แล้วก็หายากอยู่เหมือนกัน แต่บ็อบบี้กับฉัน กำลังจัดการกับ ผังตระกูลของเหยื่อ ทุกรายแล้วเราก็พบว่า My Heart Will Go On (2011)
All store purchases will show up on your credit card as ABC Dildos, incorporated.ทุกรายการที่คุณซื้อจากร้านเราด้วยบัตรเครดิต แต่จะถูกแสดงรวมเป็น ABC Dildos Celebrity Pharmacology 212 (2011)
How's George? He hasn't returned my calls.ทุกรายงาน, ทุกแบบฝึกหัด The Art of Getting By (2011)
You know, considering the homeless man lived in that alley, all of the victims essentially were killed in their homes.เมื่อพิจารณาถึงชายไร้บ้าน ที่อาศัยอยู่ในตรอกนั่น เหยื่อทุกรายถูกฆ่าภายในบ้านของพวกเขา Corazon (2011)
So not only do all the victims know the unsub, but they participate with him in a consensual ritual before he kills them.ไม่เพียงแต่เหยื่อทุกรายจะรู้จักผู้ต้องสงสัยแล้ว พวกเขายังมีส่วนร่วมกับผู้ต้องสงสัย ในการทำพิธีกรรมที่ตกลงกันไว้ ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะฆ่าพวกเขา Corazon (2011)
Let me ask you this.ผมขอถามคุณหน่อย เหยื่อทุกราย Corazon (2011)
According to the sign-in logs, all of the victims were patrons at that soup kitchen you visited yesterday.จากบันทึกการเข้าร่วม เหยื่อทุกรายเป็นลูกค้า ของครัวทำซุปที่คุณไปมาเมื่อวานนี้ล่ะ Corazon (2011)
All of the victims were killed in their homes.เหยื่อทุกรายถูกฆ่าที่บ้านของพวกเขา Corazon (2011)
All the victims had breathed an aerosolized chloroform, and to do that he needs an enclosed space.เหยื่อทุกรายหายใจเอาละออง ของคลอโรฟอร์มเข้าไป และการจะทำแบบนั้นได้ เขาต้องมีพื้นที่ปิด Sense Memory (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grand slam[N] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top