Search result for

*ถลก*

(35 entries)
(0.2089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถลก,-ถลก-, *ถลก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลก    [V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถลกบาตร    [N] removable alms-bowl sack with shoulder-strap, Syn. ตลกบาตร, Thai definition: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ถลกบาตร    [N] Tetrastigma campylocarpum, Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีมือเกาะ ใบป้อม มี 3 หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลือง มีกาบเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลก(ถะหฺลก) ก. ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถลกผ้านุ่งถลกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดลอกออกมาอย่างถลกหนังหัว
ถลกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถลกเศียร, ถก ก็ว่า.
ถลกบาตร ๑(ถะหฺลกบาด) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ตลกบาตร ก็ว่า.
ถลกบาตร ๒(ถะหฺลกบาด) ดู กะทกรก (๒).
กะทกรกชื่อไม้เถาชนิด Passiflora foetida L. ในวงศ์ Passifloraceae มีมือเกาะ ใบป้อมมี ๓ หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลืองกินได้ มีใบประดับเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก, กระโปรงทอง เงาะป่า ถลกบาตร เถาเงาะ เถาสิงโต หรือ หญ้ารกช้าง ก็เรียก.
จ้อน ๒เฟ็ด, หด, สั้น, ถลกขึ้นสูง, เช่น นุ่งผ้าจ้อน.
ตลกบาตร(ตะหฺลก-) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ถลกบาตร ก็ว่า.
ตะเครียว, ตะเคียว ๑(-เคฺรียว) น. ถุงที่ทำด้วยผ้าหรือถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาถี่ ๆ มีหูรูดใช้ใส่อาหารแห้งเป็นต้นเวลาเดินทาง เช่น สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม (ระเด่นลันได), ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาถี่ มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตรหรือบาตร, เรียกว่า ถุงตะเครียว หรือ ถุงตะเคียว.
ถกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถกเศียร, ถลก ก็ว่า
ถุงตะเครียว, ถุงตะเคียวน. ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท).
เพิก ๒ก. ถอน, ถลกออก, เบิก.
เฟ็ดว. แฟบ, หด, สั้น, ถลกขึ้นสูง (ใช้แก่ผ้านุ่ง)
สายโยกน. สายถลกบาตรสำหรับคล้องที่ไหล่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injuries, Deglovingถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip   FR: écorcher ; dépiauter
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: Tetrastigma campylocarpum   
ถลกแขนเสื้อ [v. exp.] (thalok khaēn seūa) EN: roll up one's sleeve   FR: retrousser ses manches
ถลกหนัง[v. exp.] (thalok nang) FR: écorcher ; dépiauter ; dépouiller
ถลกหนังหัว[v. exp.] (thalok nang hūa) EN: scalp ; take sb.'s scalp   FR: scalper
ถลกหนังกระต่าย[v. exp.] (thalok nang kratāi) EN: skin a rabbit   FR: dépiauter un lapin ; écorcher un lapin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flay    [VT] ถลกหนัง, See also: ลอก
scalp    [VT] ถลกหนังศีรษะ
slip back    [PHRV] ไถลกลับ, See also: เลื่อนกลับไป
trim    [VT] ตัดขน, See also: ถลกขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
flay(vt) ถลกหนังออก,ลอกออก,แล่หนัง,ปอก
scalp(vt) ซื้อขายโดยหวังกำไร,ถลกหนังหัว
skin(vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก

Are you satisfied with the result?

Go to Top