Search result for

*จัดฉาก*

(61 entries)
(0.0673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จัดฉาก, -จัดฉาก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดฉาก[V] set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละครพูดน. ละครแบบหนึ่ง รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครพูดบทของตนในการดำเนินเรื่อง อาจพูดเป็นถ้อยคำธรรมดา คำกลอน คำฉันท์ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา.
ละครเพลงน. ละครเวทีแบบหนึ่ง ผู้แสดงร้องเพลงดำเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง ใช้เพลงและดนตรีสากล ไม่มีลูกคู่ จัดฉากและแต่งกายแบบสมัยนิยมตามเนื้อเรื่อง ต้องการเน้นเพลง เช่น จุฬาตรีคูณ บางครั้งนำบทละครเวที เช่น เรื่องราชินีบอด เรื่องเปลวสุริยา มาดัดแปลงเป็นละครเพลง.
ละครร้องน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องเพลงเองในการดำเนินเรื่องและมีลูกคู่ช่วยร้องเป็นตอน ๆ มีบทเจรจาแทรก มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครร้องเรื่องพระร่วง เรื่องสาวเครือฟ้า.
ละครสังคีตน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องและพูดบทของตน การร้องเพลงและการพูดมีความสำคัญเท่ากัน ถ้าตัดส่วนใดออกเนื้อเรื่องจะขาดไป ดนตรีประกอบไพเราะ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น เรื่องวิวาหพระสมุท มิกาโด วั่งตี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for everyone to get a sort of base of organizationเพื่อที่ทุกๆคนจะได้เข้าใจ ถึงพื้นฐานของโครงสร้างการจัดฉาก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He wanted to set up a robbery to get these.เขาต้องการจัดฉาก ให้เหมือนการปล้นเพื่อเอาภาพนี้ The Bank Job (2008)
Why didn't you tell me what it was I was set up to get you?ทำไมคุณไม่บอกฉัน ว่ามันเป็นการจัดฉากให้ฉันได้เจอคุณ The Bank Job (2008)
You set this whole thing up from the start, didn't you?คุณจัดฉากทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม ใช่มั้ยล่ะ The Bank Job (2008)
-It's a set up!-มันเป็นการจัดฉาก Vantage Point (2008)
This is a trap they've setup to frame us as murderers!เป็นกับดัก พวกมันจัดฉากเพื่อใส่ร้ายว่าเราเป็นฆาตกร! Episode #1.5 (2008)
Even if it's a setup we should still save him!ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดฉาก แต่เราสมควรช่วยชีวิตเขา! Episode #1.5 (2008)
What if this is a setup, scoundrel?ถ้านี่.. เป็นการจัดฉาก, คนชั่ว? Episode #1.5 (2008)
I invented Omar Sadiki.ผมเป็นคนจัดฉากเรื่องโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
He came straight at us. We were set up.มันตรงมาที่เราเลย เราถูกจัดฉากไว้แล้ว The Price (2008)
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
What if this is a setup?ถ้านี่เป็นการจัดฉากล่ะ? Chapter Five 'Exposed' (2009)
I didn't do this. I was set up!ชั้นไม่ต้องการทำอย่างงี้ ชั้นถูกจัดฉาก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Someone made him do that.มีใครบางคนจัดฉาก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I'm being set up.ผมถูกจัดฉาก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He called me, said he was being set up and he wouldn't come in.เขาโทรหาผม,บอกว่า มันเป็นการจัดฉากและไม่ยอมมอบตัว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Because he was framed and he doesn't trust our ability to work through it.ก็เพราะเขาถูกจัดฉาก และเขาไม่เชื่อ ว่าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A setup.การจัดฉาก I Lied, Too. (2009)
She was set up.เธอถูกจัดฉาก I Lied, Too. (2009)
Could have been a setup.อาจจะเป็นการจัดฉาก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'm just concerned that someone was trying to set you up.ฉันกำลังคิดว่าบางคนพยายามจัดฉากให้เธอ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I think you were right about the infant mortality case. It was a setup.ฉันว่าคุณคิดถูกที่ว่าคดีเด็กทารกตาย เป็นการจัดฉากขึ้นมา I Agree, It Wasn't Funny (2009)
The guy's an actor. He's reading a script.นั่นมันจัดฉาก เขาอ่านสคริปต์ 2012 (2009)
Okay.ฉันก็หวังว่าอย่างนั้น นี่เธอจัดฉากหลอกฉันใช่ไหมเนี่ย? Remains of the J (2009)
You set me up?คุณจัดฉากหลอกผมเหรอ? Bulletproof (2009)
She set me up to look like a rat.เธอจัดฉากให้ฉันดูเหมือน คนทรยศ Albification (2009)
I knewStahlwas setting Opie up as a rat.จัดฉากให้โอปี้เหมือนเป็นคนทรยศ Albification (2009)
He thinks we set him up.เขาคิดว่าเราจัดฉากหลอกพวกเขา Albification (2009)
She made you a rat.เธอจัดฉากให้นายเป็นคนทรยศ Service (2009)
But the ATF are threatening to tell that lie.เเต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะต้องจัดฉากโกหกเเน่ The Culling (2009)
They splashed gasoline everywhere. They set the place on fire.พวกมันลาดน้ำมันเบนซินทุกที่ พวกมันจัดฉากสถานที่เหมือนถูกไฟไหม้ The Culling (2009)
We staged the car accident to cover up her injury.พวกเราจึงจัดฉากว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ปกปิดการบาดเจ็บร่างกายของเธอ Smite (2009)
This is a mistake,ok?นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด โอเคไหม พวกเราถูกจัดฉาก Fa Guan (2009)
Max, Elena was the one who set up the sale of those weird chips.ปู่คะ เอเลน่าเนี่ยแหละที่จัดฉากขาย พวกชิปประหลาดนั่น Ben 10: Alien Swarm (2009)
The same people that set me up for murder.เป็นคนแบบเดียวกันกับที่จัดฉากให้ผมเป็นฆาตกร The Mother Lode (2009)
It's a setup.มันเป็นการจัดฉาก S.O.B. (2009)
- It's a setup!มันเป็นการจัดฉากS.O.B. (2009)
She set the whole thing up.เธอจัดฉากมันขึันมาหมด S.O.B. (2009)
She set the whole thing up.เธอจัดฉากมันขึ้นมาทั้งหมด S.O.B. (2009)
Look at this. - It's a setup!ดูนี่สิ มันเป็นการจัดฉาก Cowboys and Indians (2009)
But Burrows and Scofield have been set up, okay?แต่เบอโรล์กับสกอฟิลด์ถูกจัดฉาก รู้ไหม? Cowboys and Indians (2009)
They've been set up.พวกเขาถูกจัดฉาก Cowboys and Indians (2009)
This whole thing was a setup.เรื่องทั้งหมดมันถูกจัดฉาก Cowboys and Indians (2009)
They're the same guys who set us up at the hotel.เป็นคนเดียวที่จัดฉากในโรงแรม Cowboys and Indians (2009)
He was set up.เขาถูกจัดฉาก Killing Your Number (2009)
That can be arranged, Franklin.นั่นอาจเป็นการจัดฉากนะ แฟรงคลิน Justice (2009)
Somebody's trying to frame me, Eli.มีบางคนพยายามจัดฉากผม, อีไล Justice (2009)
And he staged The recovery of flight 815 To keep anyone else From finding the island.และเขาจัดฉากการค้นพบเที่ยวบิน815 เพื่อไม่ให้คนอื่นเจอเกาะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
You set me up...เธอจัดฉากฉัน... Hairography (2009)
Thanks for calming everyone down.ผู้ที่ตั้งใจจัดฉากทุกคนเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับฉัน Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit up[PHRV] ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง), See also: จัดฉากให้มีความผิด (ทั้งที่ไม่ได้ทำ) (คำสแลง), Syn. frame up
lay in[PHRV] จัดฉาก, Syn. set in
mise en scene[N] การจัดฉากบนเวที

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top