Search result for

*จอบ*

(99 entries)
(0.5044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จอบ,-จอบ-, *จอบ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
จอบ (vi) แอบ, ลอบ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จอบ (vt ) จอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอบ    [N] hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
แมงปากจอบ [N] kind of reptile, Syn. จิ้งเหลนด้วง, Example: แมงปากจอบอาศัยตามดินปนทราย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Isopachys gyldenstolpei ในวงศ์ Scincidae ตัวกลมเป็นมัน สีน้ำตาลเหลืองลายดำ ส่วนหางปุ้นกุด อาศัยตามดินร่วนหรือดินปนทราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จอบน. เครื่องมือสำหรับขุด พรวน หรือถากดิน ทำด้วยเหล็กหน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
จอบเรียกฟันหน้าบนที่ใหญ่กว่าปรกติ ว่า ฟันจอบ.
จอบก. แอบ, ลอบ, คอยฟัง
จอบล่อ, เล้าโลม, ชักชวน.
จอบน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Pinnidae เปลือกค่อนข้างบางเปราะ รูปคล้ายซองใส่ใบพลูใช้กินกับหมาก ปลายด้านหนึ่งแผ่บานออก อีกด้านหนึ่งเรียวลง สีนํ้าตาลหรือสีเทา เช่น ชนิด Pinna bicolorGmelin, Atrina vexillum (Born), ซองพลู ก็เรียก.
ปากจอบน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลน ชนิด Isopachys gyldenstolpei Lönnberg ในวงศ์ Scincidae ปลายปากบนยื่นยาวกว่าปากล่าง ลักษณะแบนกว้างคล้ายจอบ ตัวกลมเป็นมัน สีนํ้าตาลเหลืองลายดำ ไม่มีขา หางสั้น ปลายตัด อาศัยตามดินร่วนหรือดินปนทราย กินตัวอ่อนแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก, จิ้งเหลนด้วงหางลาย ก็เรียก.
ลงจอบ, ลงจอบลงเสียมก. ใช้จอบขุดดิน.
กรุย ๑(กฺรุย) ก. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่นจอบ เสียม หรือแทรกเตอร์ เปิดทางถางทางเพื่อเป็นแนวไว้, เป็นแนวไว้ เช่น กรุยทาง
กินรับเอา เช่น กินสินบน, หารายได้โดยไม่สุจริต เช่น กินจอบกินเสียม
จกก. ฉก เช่น ระวังงูจะจกเอา, ล้วง เช่น รู้สึกเหมือนกับว่ามีมือใครมาจกกระเป๋า, ควัก เช่น น้องคงแอบมาจกเงินไป ๕๐๐ บาท, ขุด เช่น จกแรง ๆ หน่อย ทำอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้สักหลุม, คุ้ย, สับ เช่น เอาจอบจกลงไปตรงนั้นซิ
จวกก. สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, (ปาก) โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน ชกต่อยผู้อื่นโดยแรง หรือว่าร้ายด้วยวาจา.
จิ้งเหลนด้วงหางลายดู ปากจอบ.
ซองพลูดู จอบ.
ดายก. ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน.
ถากก. ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ถากเสา, ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน เช่น ถากหญ้า ถากดิน.
ผึ่ง ๑น. ชื่อเครื่องมือสำหรับถากไม้ชนิดหนึ่ง รูปคล้ายจอบ.
พรวน ๕(พฺรวน) ก. คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ใช้จอบหรือเสียมเป็นต้นทำดินให้โปร่งหรือร่วน, เรียกว่า พรวนดิน.
ละแมะน. เครื่องมือรูปคล้ายจอบ สำหรับถากเรือโกลน.
อีเต้อน. เครื่องมือสำหรับขุดของแข็งหรือหินเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก ลักษณะคล้ายจอบ ปลายหัวด้านหนึ่งแหลม ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งแบน มีรูตรงกลางสำหรับใส่ด้าม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incisor, Shovel Shapedฟันหน้ามีลักษณะคล้ายจอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As soon as the infantryman reaches a new position, he starts to dig in with pick and spade.ถึงตำแหน่งใหม่ เขาเริ่มที่จะขุดด้วยจอบและการ เลือก How I Won the War (1967)
The way you're lollygagging around here with them picks and them shovels you'd think it was 120º...จับพลั่วจับจอบกันเหยาะแหยะจริง ๆ แกคิดว่าอุณหภูมิ 120 องศา Blazing Saddles (1974)
And right here, Mr. Lamarr, is where we ran into quicksand.เราเจอบ่อทราบดูดตรงนี้แหละครับ Blazing Saddles (1974)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
- You met Bill Tanner?- นายเคยเจอบิล แทนเนอร์แล้วใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50% The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
You've never met Bob, have you?เธอไม่เคยเจอบ็อบมาก่อนใช่มั้ย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- I see 'em now and then.-ฉันก็เคยเจอบ้างเหมือนกัน Jumanji (1995)
You can see the hypocrisy in that, can't you?นายจะได้พบกับเรื่องโกหกในงานเขียนพวกนั้น / ได้เจอบ้างมั้ย? American History X (1998)
I dealt with some bugs back in my Pi days.ฉันเคยเจอบั๊ก ตอนที่ยังค้นคว้าเรื่อง พาย เมื่อก่อน Pi (1998)
A bloke I met said he'd pay the fine and give me some pocket money.ผู้ชายที่ฉันเคยเจอบอกฉันว่าเขาจะจ่ายค่าปรับ แล้วให้เงินฉันนิดๆหน่อยๆ Brokedown Palace (1999)
Mom, Dad, I found cigarettes in Greg's jacket.แม่คะ พ่อคะ หนูเจอบุหรี่ในเสื้อของเกร็ก Death Has a Shadow (1999)
5'4" with loafers, I know....หรือเจอบางคนบนเนท และก็พบว่าที่บอกสูง 6 ฟุตหนะจริงๆแล้ว-- Valentine (2001)
Found your journal, Mom. The one you kept in high school?หนูเจอบันทึกของแม่แล้วคะ เล่มที่แม่เก็บไว้ที่โรงเรียนนั่น? X-Ray (2001)
Well, we've found something extraordinary.เราเจอบางอย่าง แปลกประหลาด The Day After Tomorrow (2004)
I went down the block.ผมเจอบาร์นี่เล่นอยู่ I Heart Huckabees (2004)
Have you ever found one?แล้วคุณเคยเจอบ้างรึปล่าวล่ะ Shall We Dance (2004)
I found something!ฉันเจอบางอย่าง ! National Treasure (2004)
And then he must've found something, a piece of paper... that scared him half to death.แล้วจากนั้นเขาเจอบางอย่างเข้า ชิ้นส่วนของกระดาษ... นั่นมันทำให้เขาตายทั้งเป็น Mr. Monk Gets Fired (2004)
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Here's something you might find interesting.- นี่แหละคุณอาจจะเจอบางอย่างที่น่าสนใจก็ได้ Mr. Monk and the Game Show (2004)
If you see Bigweld, come and find me.ถ้าเจอบิ๊กเวลด์แล้วมาบอกฉันด้วย Robots (2005)
We knew Augustus would find the golden ticket.เรารู้ว่าออกุสตัสจะต้องเจอบัตรทอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Did you see that some kid in Russia found the last golden ticket?ได้ข่าวว่าเด็กในรัสเซียเจอบัตรใบสุดท้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
"Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เจอบัตรทองใบนี้ จาก คุณ วิลลี่ วองก้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I did it! A new oil field!ชั้นเจอบ่อน้ำมันใหม่แล้ว! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
I'm destined to meet.แล้วฉันก็อยากเจอบุพเพมากกว่า My Boyfriend Is Type-B (2005)
Good evening. I am the one you met on the train.สวัสดีครับ ผมคือคนที่คุณเจอบนรถไฟครับ Train Man (2005)
The intact slug lodged between the l4-l5 vertebrae. Any attempt to remove it,would likely leave the patient paralyzed.พาราฟิน ใช่ แซม เราเจอบริเวณที่คนร้ายมาจอดรถ L.D.S.K. (2005)
And who knows, I could see something you guys are missing.และใครจะไปรู้ได้ล่ะ ฉันอาจจะเจอบางอย่างที่พวกนายไม่พบก็ได้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
He found the same article we did.เขาเจอบทความเดียวกับเรา Pilot (2005)
Big Momma! I just made Bบิ๊กมาม่า ผมเพิ่งเจอบิ๊ก... Big Momma's House 2 (2006)
Copy, Eagle One. Man, stop with the damn code names.ไม่ต้องพูดรหัส ยังไม่เจอบิชอป Big Momma's House 2 (2006)
We meet too often. Don't you think so?พวกเรามักจะเจอบ่อยๆ คุณอย่าคิดอย่างนั้น My Wife Is a Gangster 3 (2006)
What did you find out?คุณหาอะไรเจอบ้าง An Inconvenient Truth (2006)
You get this a lot?- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน The Rat (2006)
Yeah, they're attracted to the heat when they're cold, plus, they got collapsible vertebrae or some deal, so they can squeeze through a crack yea big, if they're determined.- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน แถมยังมีกระดูกสันหลังงอได้อะไรเนี่ย ทำให้มันมุดรอยแยกได้ตามใจ The Rat (2006)
I came across this screenplay by chance.ชั้นเจอบทภาพยนต์นี้โดยบังเอิญ Almost Love (2006)
I EVEN FOUND AN OLD RESTAURANT CHECKพ่อยังเจอบิลค่าอาหาร Family/Affair (2007)
They found something in your car.- พวกเขาเจอบางอย่างในรถคุณ There's Something About Harry (2007)
I found something I wasn't supposed to see.ฉันเจอบางอย่างที่ไม่ควรเห็น There's Something About Harry (2007)
No, did love. Up on some goddamn screen.ไม่ เคยรัก บนจอบ้าๆ นั่น Waiting to Exhale (2007)
I'll tell you one thing, though. I'm not the Bay Harbor Butcher.ฉันจะบอกนายอย่างนึงแล้วกัน ฉันไม่ใช่จอบสับอ่าวท่าเรือ Dex, Lies, and Videotape (2007)
They found something in your car.- เขาเจอบางอย่างในรถคุณ Resistance Is Futile (2007)
This shouldn't take long. Grab a shovel.นี่คงใช้เวลาไม่นาน หยิบจอบ 65 Million Years Off (2007)
She said I'll find out things about you I never knew.เธอบอกว่าฉันจะได้เจอบางอย่างเกี่ยวกับนายที่ไม่เคยรู้ 9 Ends 2 Out (2007)
Spot of bother up at Ellroy Farm.เราเจอบางอย่างที่ฟาร์มของเอลลอยล์ Hot Fuzz (2007)
Actually, I've been seeing him too much.จอบ่อยเกินไปด้วยซ้ำ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Do you go around giving them to everyone you pass on the street?จะยื่นให้ทุกคนที่เราเจอบนท้องถนนเหรอ ? Teeth (2007)
Well, the reason I'm calling is that I found a very interesting article on cortisol levelsเอ่อ ที่ฉันโทรมานี่ คือฉันเจอบทความที่น่าสนใจมาก เกี่ยวกับระดับฮอร์โมนคอร์ติโซล Numb (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามจอบ[n. exp.] (dām jøp) EN: hoe handle   
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoe    [N] จอบ
spud    [N] จอบเล็กสำหรับขุดราก, See also: เสียม
spud    [VT] ขุดด้วยจอบหรือเสียม, Syn. dig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
mattock(แมท'เทิค) n. เครื่องมือขุดดินคล้ายจอบชนิดหนึ่ง รูปคล้าย pickax (ดู) แต่ปลายหนึ่งกว้าง แทนที่จะแหลม
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spud(สพัด) n. มันฝรั่ง,จอบเล็กสำหรับขุดราก,เสียม,สิ่งที่สั้นและหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
mattock(n) จอบ,พลั่ว,อีเต้อ
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
spade(vt) ขุดด้วยจอบ
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spud(n) เสียม,จอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hoe (n) จอบ
See also: S. จอบ,
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)
spud (n) จอบ
See also: S. จอบ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鍬  [くわ クワ, kuwa kuwa] จอบ (ขุดดิน,ใช้ในทำไร่ทำสวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top