Search result for

*ôtas*

(132 entries)
(0.9161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ôtas, -ôtas-
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potash[N] ด่าง, Syn. potassium carbonate
potassium[N] ธาตุโพแทสเซียม, See also: ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
nitrate of potassium[N] ดินประสิว
potassium permanganate[N] ด่างทับทิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caustic potashn. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
potash(พอท'แทช) n. potassium carbonate,potassium hydroxide,potassium oxide
potassium(พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potashโพแทช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
potassaemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potassemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperpotassaemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassemia; potassaemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperpotassemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; potassaemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperkalemia; hyperkalaemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potashโพแทช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassiumโพแทสเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassium iodideโพแทสเซียมไอโอไดด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassium-40โพแทสเซียม-40, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของโพแทสเซียม มีครึ่งชีวิต 1.30 x 109 ปี พบในธรรมชาติ เช่น ในดิน และพืช มนุษย์ได้รับธาตุนี้จากการบริโภคอาหาร ทำให้ได้รับรังสีตลอดเวลา (ดู internal radiation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Effect of potassium onผลกระทบของโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Import quotasการควบคุมสินค้าขาเข้า [TU Subject Heading]
Potash industry and tradeอุตสาหกรรมโพแทช [TU Subject Heading]
Potash mines and miningเหมืองโพแทชและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Potassiumโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Potassium dichromateโพแทสเซียมไดโครเมต [TU Subject Heading]
Potassium fertilizersปุ๋ยโปแตสเซี่ยม [TU Subject Heading]
Potassium hydroxide numberจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลย์พอดีกับอนุมูลของกรดทั้งหมดที่ รวมกับแอมโมเนียในน้ำยาง ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม นั่นคือ จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวระบุปริมาณของสบู่แอมโมเนียมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในน้ำยาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระทำของแบคทีเรียต่อสารที่ไม่ใช่เนื้อยาง ในขณะก่อนการใส่แอมโมเนียลงในน้ำยาง และเกิดขึ้นจากการไฮโดรไลซิสของโปรตีนในระหว่างการเก็บน้ำยาง ค่า KOH ที่สูงแสดงถึง ความเปลี่ยนแปลงมากและอาจบ่งชี้ว่าน้ำยางข้นมีอายุหลังการผลิตนานอีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Diet, Potassium-Restrictedอาหารจำกัดโปตัสเซียม [การแพทย์]
Diuretics, Potassium Sparingยาขับปัสสาวะที่มีโพแทสเซียมสำรอง [การแพทย์]
Diuretics, Potassium-Sparingยาขับปัสสาวะที่มีผลป้องกันการขาดโปตัสเซียม,ยาขับปัสสาวะที่ประหยัดโปแตสเซียม [การแพทย์]
sodium-potassium pumpโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม, กระบวนการสูบไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potashโพแทช, แร่ชนิดหนึ่งมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ เกิดปนอยู่ในชั้นของเกลือหินแร่ชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mercuric-Potassium Iodideสารละลายเมอคิวริกโปแตสเซียมไอโอไดด์ [การแพทย์]
Monobasic Potassium Phosphateสารละลายโมโนเบซิกโพแทสเซียมฟอสเฟต [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพแทสเซียม[N] potassium, Example: ดินนาส่วนใหญ่ขาดแร่ธาตุอาหารพวกโพแทสเซียม ซึ่งต้นข้าวต้องการเป็นจำนวนมากสำหรับการเจริญเติบโต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 19 สัญลักษณ์ K เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 63.7 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
โปตัสเซียม[N] potassium, Syn. โปแตสเซียม, Example: ปุ๋ยเคมีทั่วไปมีธาตุอาหาร 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม, Thai definition: ชื่อธาตุโลหะสีคล้ายเงิน อ่อนนุ่มคล้ายขี้ผึ้ง
ด่าง[N] alkaline salt, See also: basic salt, potash, lye, Syn. น้ำด่าง, Example: หากดวงตาได้รับสารที่เป็นกรดหรือด่างจะเป็นอันตราย, Thai definition: สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งละลายน้ำได้ดี มีรสฝาด ถูกมือลื่นคล้ายสบู่
ด่างทับทิม[N] potassium permanganate, Example: เราใช้ด่างทับทิมล้างผักเพื่อฆ่าเชื้อโรค, Count unit: เกล็ด, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต เป็นของแข็ง ลักษณะเป็นผลึกสีม่วงแก่ ใช้ประโยชน์เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ใช้ทำยาดับกลิ่น ชนิดที่เป็นเกล็ด เมื่อละลายน้ำออกเป็นสีทับทิม
ดินประสิว[N] saltpeter, See also: potassium nitrate, gunpowder, Syn. โปตัสเซี่ยมไนเตรด, มูลค้างคาว, ดินดำ, ดินปืน, Example: การใช้ดินประสิวจะให้โทษแก่ผู้บริโภคดังนั้นควรหันมาใช้น้ำแข็งแทนดินประสิวจะดีกว่า, Thai definition: ชื่อวัตถุเคมีชนิดหนึ่งมักเกิดจากมูลค้างคาว สำหรับทำดินปืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
โพแทสเซียม = โปแตสเซียม = โปตัสเซียม[n.] (phōthaetsīem = pōtaetsīem = pōtatsīem) EN: potassium ; kalium   FR: potassium [m]
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned   FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
KOTAS    K OW1 T AH0 Z
QUOTAS    K W OW1 T AH0 Z
POTASH    P AA1 T AE2 SH
DAKOTAS    D AH0 K OW1 T AH0 Z
LAKOTAS    L AH0 K OW1 T AH0 Z
TOYOTAS    T OY2 OW1 T AH0 Z
KOSKOTAS    K AO2 S K OW1 T AH0 S
LAKOTAS'    L AH0 K OW1 T AH0 Z
GAVIOTAS    G AE0 V Y AO1 T AH0 Z
GAVIOTAS    G AE0 V IY0 AO1 T AH0 Z
POTASSIUM    P AH0 T AE1 S IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iotas    (n) (ai1 ou1 t @ z)
rotas    (n) (r ou1 t @ z)
potash    (n) (p o1 t a sh)
quotas    (n) (k w ou1 t @ z)
potassium    (n) (p @1 t a1 s i@ m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お願いいたします[onegaiitashimasu], onegaiitashimasu]] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,
わたし[わたし, watashi, watashi , watashi] ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたしたち[わたしたし, watashitashi, watashitashi , watashitashi] (n ) เรา, พวกเรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
カリウム[, kariumu] (n,adj-no) potassium (K) (ger [Add to Longdo]
カリウムアルゴン法[カリウムアルゴンほう, kariumuarugon hou] (n) potassium-argon dating [Add to Longdo]
カリ石鹸;加里石鹸[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap [Add to Longdo]
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
カリ明礬[カリみょうばん, kari myouban] (n) potassium alum [Add to Longdo]
クロム酸カリウム[クロムさんカリウム, kuromu san kariumu] (n) potassium chromate [Add to Longdo]
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
シアン化カリウム[シアンかカリウム, shian ka kariumu] (n) potassium cyanide [Add to Longdo]
フェリシアン化カリウム[フェリシアンかカリウム, ferishian ka kariumu] (n) potassium ferricyanide (C6FeK3N6) [Add to Longdo]
フェロシアン化カリウム[フェロシアンかカリウム, feroshian ka kariumu] (n) potassium ferrocyanide [Add to Longdo]
プロジェクトタスク[, purojiekutotasuku] (n) {comp} project tasks [Add to Longdo]
ヘキサシアノ鉄酸カリウム[ヘキサシアノてつさんカリウム, hekisashiano tetsusan kariumu] (n) (1) (obsc) (See フェロシアン化カリウム) potassium ferrocyanide; (2) (See フェリシアン化カリウム) potassium ferricyanide [Add to Longdo]
ポタシウム[, potashiumu] (n) potassium [Add to Longdo]
ヨードカリウム[, yo-dokariumu] (n) (obsc) (See ヨウ化カリウム) potassium iodine (ger [Add to Longdo]
ヨウ化カリウム;沃化カリウム[ヨウかカリウム(ヨウ化カリウム);ようかカリウム(沃化カリウム), you ka kariumu ( you ka kariumu ); youka kariumu ( yoku ka kariumu )] (n) potassium iodide; KI [Add to Longdo]
亜硝酸カリウム[あしょうさんカリウム, ashousan kariumu] (n) potassium nitrite [Add to Longdo]
塩化カリウム[えんかカリウム, enka kariumu] (n) potassium chloride [Add to Longdo]
塩素酸カリウム[えんそさんカリウム, ensosan kariumu] (n) potassium chlorate [Add to Longdo]
黄血塩[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
加里(ateji)[かり, kari] (n) (1) (uk) (abbr) (See カリウム) potassium; (2) (col) potash [Add to Longdo]
家計の助け;家計の扶け[かけいのたすけ, kakeinotasuke] (exp) assistance in supporting a family [Add to Longdo]
花を持たせる[はなをもたせる, hanawomotaseru] (exp,v1) to let someone have the credit for (a success); to let someone else carry the flowers [Add to Longdo]
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide [Add to Longdo]
過マンガン酸カリウム[かマンガンさんカリウム, ka mangan san kariumu] (n) potassium permanganate [Add to Longdo]
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
含みを持たせる[ふくみをもたせる, fukumiwomotaseru] (exp,v1) to hint at something [Add to Longdo]
気を持たす[きをもたす, kiwomotasu] (exp,v5s) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気を持たせる[きをもたせる, kiwomotaseru] (exp,v1) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
芸は身を助く[げいはみをたすく, geihamiwotasuku] (exp) (id) Art brings bread [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
御達し;お達し[おたっし, otasshi] (n) notice or order handed down from above; announcement; notification [Add to Longdo]
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia [Add to Longdo]
持たせる[もたせる, motaseru] (v1,vt) to have someone hold something; to allow someone to keep something [Add to Longdo]
酒石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate [Add to Longdo]
臭化カリウム[しゅうかカリウム, shuuka kariumu] (n) potassium bromide (KBr) [Add to Longdo]
重クロム酸カリウム[じゅうクロムさんカリウム, juu kuromu san kariumu] (n) potassium dichromate (K2Cr2O7) [Add to Longdo]
小の虫を殺して大の虫を助ける[しょうのむしをころしてだいのむしをたすける, shounomushiwokoroshitedainomushiwotasukeru] (exp) (id) to sacrifice something small in order to save something great; to lose a leg to save one's life; to kill a small bug and help a large one [Add to Longdo]
真偽を確かめる[しんぎをたしかめる, shingiwotashikameru] (exp,v1) to make sure of the truth [Add to Longdo]
水ガラス[みずガラス, mizu garasu] (n) water glass (sodium or potassium silicate solution); soluble glass [Add to Longdo]
水酸化カリウム[すいさんかカリウム, suisanka kariumu] (n) potassium hydroxide (KOH) [Add to Longdo]
青酸カリ[せいさんカリ, seisan kari] (n) (abbr) (See 青酸カリウム) potassium cyanide [Add to Longdo]
青酸カリウム[せいさんカリウム, seisan kariumu] (n) potassium cyanide [Add to Longdo]
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained [Add to Longdo]
炭酸カリウム[たんさんカリウム, tansan kariumu] (n) potassium carbonate (K2CO3) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] fixing of farm output quotas for each household [Add to Longdo]
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ, / ] system of quotas for farm output per household [Add to Longdo]
氢氧化钾[qīng yǎng huà jiǎ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium hydroxide [Add to Longdo]
氯化钾[lǜ huà jiǎ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chloride [Add to Longdo]
氯酸钾[lǜ suān jiǎ, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chlorate [Add to Longdo]
氰化钾[qíng huà jiǎ, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium cyanide [Add to Longdo]
溴化钾[xiù huà jiǎ, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium bromide [Add to Longdo]
硝氮[xiāo dàn, ㄒㄧㄠ ㄉㄢˋ, ] potassium nitrate; saltpeter [Add to Longdo]
硝石[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] niter; saltpeter; potassium nitrate KNO3 [Add to Longdo]
硝酸钾[xiāo suān jiǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium nitrate [Add to Longdo]
硫酸钾[liú suān jiǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium sulfate [Add to Longdo]
碘化钾[diǎn huà jiǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium iodide [Add to Longdo]
碳酸钾[tàn suān jiǎ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium carbonate [Add to Longdo]
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] caustic potash; potassium hydroxide KOH [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium K, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 19 [Add to Longdo]
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]
高锰酸钾[gāo měng suān jiǎ, ㄍㄠ ㄇㄥˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium permanganate [Add to Longdo]
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top