ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you do.

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you do.-, *you do.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do.คุณอยู่ Ourselves Alone (2009)
You do.เธอมี Perennials (2012)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Boy, I don't care what you do.- บอย, ฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณทำ 12 Angry Men (1957)
I only know as much as you do.ฉันเพียงรู้มากที่สุดเท่าที่คุณทำ 12 Angry Men (1957)
Michael has all my confidence, just as you do.Michael has all my confidence, just as you do. The Godfather (1972)
You can't win these people over, no matter what you do.นายไม่มีทางชนะใจคนที่นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ Oh, God! (1977)
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ Oh, God! (1977)
You do...คุณต้องการ... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do... you're askin' for trouble around here, friend!คุณจะรู้ว่าการสวมใส่ธงบนแจ็คเก็ตที่กำลังมองหาวิธีการที่คุณทำ คุณจะขอปัญหาในรอบที่นี่เพื่อน First Blood (1982)
And it's even harder for those of us who do not even want to be as good as you do.และมันยากสำหรับคนอื่น ที่ไม่อยากทำดีเท่ากับคุณ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you do.But you do. Please help me.
you do.Do your best in anything you do.
you do.From now on, you must be responsible for what you do.
you do.I do not mind what you do.
you do.I have four times more CDs than you do.
you do.I study math harder than you do.
you do.It matters little what you do.
you do.Let's wait for a while and see how you do.
you do.Now that you are a high school student, you are responsible for what you do.
you do.Now that you have come of age, you should be responsible for what you do.
you do.She has three times as many dictionaries as you do.
you do.Since you are no longer a child, you should be responsible for what you do.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top