ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tondo

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tondo-, *tondo*
Possible hiragana form: とんど
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ほとんどの人;殆どの人[ほとんどのひと, hotondonohito] (exp) most people [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
歳徳神[としとくじん;とんどさん, toshitokujin ; tondosan] (n) (See 金神・こんじん) goddess of (lucky) directions [Add to Longdo]
豚丼[ぶたどん;とんどん(ik), butadon ; tondon (ik)] (n) rice covered with pork and vegetables [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top