ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timon

T AY1 M AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timon-, *timon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
antimonyl(แอน' ทิโมนิล) n. กลุ่มธาตุ SbO, Syn. antimo-
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected
sanctimony(แซงคฺ'ทะโมนี) n. การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,การแสร้งทำเป็นถูกต้อง,การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Timonen, put a stick on it.เอาเลย ทิโมเนน ยืนไม้ไปสิ Devil (2010)
Timon and Pumbaa tell you their big plan?Timon กับ Pumbaa... (ชื่อตัวการ์ตูน) บอกแผนการของพวกมันกับเธอเหรอ Goodbye Stranger (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
คำเบิกความ[n. exp.] (kham boēkkhwām) EN: testimony   
คำเบิกความ(ของ)พยาน[n. exp.] (kham boēkkhwām (khøng) phayān) EN: testimony   
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony   FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMON    T AY1 M AH0 N
TIMONEY    T IH1 M AH0 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Timon von AthenTimon of Athens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチモニー;アンチモン[, anchimoni-; anchimon] (n,adj-no) antimony (Sb) (ger [Add to Longdo]
メモリアル[, memoriaru] (n,adj-f) memorial; testimonial; commemorative; (P) [Add to Longdo]
塩化アンチモン[えんかアンチモン, enka anchimon] (n) antimony chloride [Add to Longdo]
輝安鉱[きあんこう, kiankou] (n) stibnite (mineral); antimonite [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P) [Add to Longdo]
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]
言った言わない[いったいわない, ittaiwanai] (n) he said, she said (differing unsubstantiated testimony) [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top