Search result for

tarrying

(109 entries)
(0.2304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarrying-, *tarrying*, tarry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tarrying มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tarrying*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarry[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว, Syn. lodge, sojourn
tarry[VI] อ้อยอิ่ง, See also: เถลไถล, โอ้เอ้, ชักช้า, ยืดยาด, ล่าช้า, หน่วงเหนี่ยว, รั้งรอ, ร่ำไร, Syn. delay
tarry[VT] คอย, Syn. wait
tarry[N] การพักแรม, See also: การค้างแรม, Syn. stay
tarry[ADJ] ซึ่งทาด้วยน้ำมันดิน (ทาร์), See also: เหมือนน้ำมันดิน (ทาร์)
starry[ADJ] เต็มไปด้วยดาว
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain

English-Thai: Nontri Dictionary
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส
tarry(adj) เหมือนน้ำมันดิน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impregnation, Warthin Starry Silverย้อมพิเศษด้วยสีที่มีโลหะเงิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calm down, starry path (spell)เย็นไว้... Ponyo (2008)
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ Home (2009)
Fun with booze and darts, sentimental with football, and now starry night.สนุกเหมือนได้ เมาเหล้าอ้วกแตก รู้สึกได้ถึงฟุตบอล และตอนนี้ค่ำคืน ดาวแจ่มฟ้า History Repeating (2009)
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว 17 Again (2009)
Uhh, get off... ahhh, tarry a while.ออกไป! อ๊าาาาาาาา tarry a while. Whore (2010)
It's in Tarrytown.คือว่า มันเป็นสถานที่ ปลอดภัย Olivia (2010)
Tarrytown's about 40 minutes from here.โอเค งั้นเราก็เริ่มเดินทางเลย Olivia (2010)
Captain Barbossa, each second we tarry, the Spanish outdistance us.กัปตันบาบอสซ่า ยิ่งเราช้า พวกสเปนก็จะยิ่งห่างเราไปทุกที Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
...A starry evening.นี่มันปาร์ตี้ส่วนตัวนะเฟ้ย ...ค่ำคืนที่ดาวเต็มฟ้า Pilot (2011)
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส) Upper West Side Story (2012)
Yo, yo, 8 mile, private party here! Starry evening...""""' Yo, yo, ปาร์ตี้ส่วนตัว ที่นี่ ! ตอนค่ำที่เจิดจรัส Chaos (2012)
Did your sister spend any time at Tarrytown Psychiatric?น้องสาวของคุณเคยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแทรี่ทาวน์มั้ย For the Triumph of Evil (2013)
There's a junkyard in Tarrytown with an industrial car compactor.พร้อมกับรถบดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ฉันเคยเห็นมันเปลี่ยนรถเอสยูวีกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง The Midnight Ride (2013)
Tarrytown Museum of Colonial History.ท่ามกลางโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆ คุณน่าจะชอบที่นี่นะ The Midnight Ride (2013)
And I am not some starry-eyed waif here to succumb to your...ข้าไม่ใช่ดอกไม้ริมทางใสซื่อที่สยบง่ายๆ... Guardians of the Galaxy (2014)
We have a code 001B-36 at the Tarrytown train station.มีเหตุ 001 บี-36 ที่สถานีรถไฟทารีทาวน์ Whispers in the Dark (2015)
He'll be in Tarrytown Psych for a long time.คงได้นอนที่จิตเวชทารีทาวน์อีกนาน Blood and Fear (2015)
Some day I"d loke to show you that starry, starry sky... as I promosed I would. ":สักวันฉันจะให้เธอดู ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว... อย่างที่ฉันสัญญาไว้. ": Millennium Actress (2001)
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า Love Actually (2003)
She rests at last beneath the starry skiesเธอรออยู่ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย The Da Vinci Code (2006)
"She rests at last beneath the starry skies"."เธอนอนอยู่ ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย" The Da Vinci Code (2006)
She rests at last beneath starry skies..เธอ นอนอยู่ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย The Da Vinci Code (2006)
Her first race, Starry Hope goes off at big, big odds, man.Bei ihrem ersten Rennen bekommt Starry Hope unglaubliche Quoten. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope runs in a couple of weeks, and I need big bucks to bet with, man.Starry Hope läuft in ein paar Wochen, und ich brauche viel Geld zum Setzen. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Come on, Starry Hope. Come on, Starry Hope.- Na los, Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
- Starry Hope moves up on the inside... - Where is she?Starry Hope holt auf. The Pope of Greenwich Village (1984)
There goes Starry Hope now to get the lead. Starry Hope.Und jetzt geht Starry Hope in Führung. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope. Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Go, Starry Hope!Vorwärts, Starry Hope! The Pope of Greenwich Village (1984)
Go, Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Hemmings Way moves up quickly between horses Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope. Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope, Starry Hope...- Starry Hope, Starry Hope... The Pope of Greenwich Village (1984)
It's Starry Hope on the outside...Starry Hope auf der Außenbahn... The Pope of Greenwich Village (1984)
Go, Starry.Los, StarryThe Pope of Greenwich Village (1984)
Starry Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Starry fucking Hope.Starry Hope. The Pope of Greenwich Village (1984)
- Tarry servicesThursday evening.Tarry hält Donnerstag den Gottesdienst. Ja. A Song of Songs (1987)
- Tarrytown.- Tarrytown. He Saw, She Saw (2002)
- What's in Tarrytown?- Was ist in Tarrytown? He Saw, She Saw (2002)
Who's in Tarrytown?Wer ist in Tarrytown? He Saw, She Saw (2002)
I'll see if the business partner crosses with Tarrytown.Ich prüf nach, ob der Geschäftspartner durch Tarrytown fährt. He Saw, She Saw (2002)
Staties picked him up, heading north toward Tarrytown.Sie sind bereits dran. Er ist auf dem Weg nach Tarrytown. He Saw, She Saw (2002)
Ask Joe for the key to his place in Tarrytown, go there and wait.Joe hat den Schlüssel für seine Wohnung in Tarrytown, dort sollte ich warten. Blood Out (2006)
Someplace in Tarrytown.Irgendwo in Tarrytown. Blood Out (2006)
We found Neil's son at his aunt's house in Tarrytown.- Hey. Wir fanden Neils Sohn im Haus seiner Tante in Tarrytown. Tail Spin (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tarryWish on a starry night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
คอยท่า[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รออยู่, รอคอย, Example: เรืออังกฤษกำลังคอยท่ากองทัพเรือของสเปน
รอคอย[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย, Example: มีประชาชนราว 1,000 คนรอคอยต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิคที่สนามบิน
ละล้าละลัง[V] hesitate, See also: waver, tarry, be reluctant, Syn. ลังเล, ลุกลน, เก้ๆ กังๆ, รีรอ, Example: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น, Thai definition: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
ไม่ทันการ[V] retard, See also: delay, tarry, dawdle, dally, wait, Syn. ไม่ทัน, Example: เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
ยกไว้[V] stop, See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay, Syn. งดไว้, พักไว้, หยุดไว้, Example: เรื่องนั้นยกไว้ชั่วคราว
ชักช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. โอ้เอ้, ล่าช้า, Example: ช้าถ้าหากเขาชักช้าคงจะส่งงานพิมพ์ไม่ทัน
นักษัตรบถ[N] sky, See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin, Syn. ฟากฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ล่าช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. ช้า, Example: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก, Thai definition: นานเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān jut rīeng pīk nā jut) EN: Starry Diadem   
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   

CMU English Pronouncing Dictionary
TARRY    T EH1 R IY0
STARRY    S T AA1 R IY0
TARRYTOWN    T EH1 R IY0 T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarry    (v) (t a1 r ii)
tarry    (j) (t aa1 r ii)
starry    (j) (s t aa1 r ii)
tarrying    (v) (t a1 r i i ng)
starry-eyed    (j) - (s t aa2 r i - ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternen...starry [Add to Longdo]
Sternenhimmel {m}starry sky [Add to Longdo]
Sternenzelt {n}starry firmament [Add to Longdo]
sternhell; sternenhell {adj}starry [Add to Longdo]
teerig {adj}tarry [Add to Longdo]
zögern | zögernd | gezögert | zögert | zögerteto tarry | tarrying | tarried | tarries | tarried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P) [Add to Longdo]
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night [Add to Longdo]
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多星[duō xīng, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥ, ] starry [Add to Longdo]
星空[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, ] starry sky; the heavens [Add to Longdo]
耽搁[dān ge, ㄉㄢ ㄍㄜ˙, / ] tarry; stopover; delay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, v. i. [imp. & p. p. {Tarried}; p. pr. & vb. n.
   {Tarrying}.] [OE. tarien to irritate (see {Tarre}); but with
   a change of sense probably due to confusion with OE. targen
   to delay, OF. targier, fr. (assumed) LL. tardicare, fr. L.
   tardare to make slow, to tarry, fr. tardus slow. Cf.
   {Tardy}.]
   1. To stay or remain behind; to wait.
    [1913 Webster]
 
       Tarry ye for us, until we come again. --Ex. xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To delay; to put off going or coming; to loiter.
    [1913 Webster]
 
       Come down unto me, tarry not.     --Gen. xic. 9.
    [1913 Webster]
 
       One tarried here, there hurried one. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. To stay; to abide; to continue; to lodge.
    [1913 Webster]
 
       Tarry all night, and wash your feet. --Gen. xix. 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abide; continue; lodge; await; loiter.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top