ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebe

L IY1 B   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebe-, *liebe*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
I don't even know how to say half the words in this prayer book that's named for lieberman's wife.ฉันไม่เคยรู้เลย ทำไงให้พูดแค่ครึ่งนึงในสมุดสวด นั้นชื่อสำหรับเมียของไลเบอร์แมน Seder Anything (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBE    L IY1 B
LIEBER    L IY1 B ER0
LIEBEL    L IY1 B AH0 L
LIEBELT    L IY1 B IH0 L T
LIEBERT    L IY1 B ER0 T
LIEBELER    L IY1 B AH0 L ER0
LIEBENOW    L IY1 B IH0 N OW0
LIEBERMAN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERMANN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERTHAL    L IY1 B ER0 TH AO2 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}lovableness [Add to Longdo]
Liebesapfel {m}; Teufelsapfel {m}mandrake [Add to Longdo]
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}love letter [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}billet-doux [Add to Longdo]
Liebeserklärung {f}declaration of love [Add to Longdo]
Liebeskrankheit {f}lovesickness [Add to Longdo]
Liebeskummer {m}lovelorn [Add to Longdo]
Liebesleben {n}love life [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
恋の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋文[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]
愛想[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  liebe /liːbə/
   dear

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Liebe /liːbə/ 
   love

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top