ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lans

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lans-, *lans*, lan
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
glans(แกลนซ) n. หัวลึงค์,หัวเม็ดลุมุดช่องคลอด -pl. glandes

English-Thai: Nontri Dictionary
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lansium demesticumลางสาด [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลองกอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Lansing, Michigan.- แลนซิ่ง มิชิแกน Four Brothers (2005)
I was on my own until I got a free meal from this lady, Miss Lansing;ผมพึ่งตัวเองจนกระทั่ง คุณแลนซิ่ง ให้อาหารผมกิน Changeling (2008)
There's still no information on the disappearance of six Lansdale residents.ยังคงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการหายตัวไปของ ผู้พักอาศัยชาวแลนส์เดล 6 ราย Night of Desirable Objects (2009)
Next stop- lansing!ป้ายหน้าคือแลนซิ่ง You Don't Know Jack (2010)
And that's your friend Doug from that time in East Lansing.และนั่นเพื่อนนาย ดั๊ก ที่ อีสต์ แลนซิ่ง Swan Song (2010)
I'm Steve Libby coming to you from Wolf Den here in Lansing, Michigan.สวัสดีครับ แฟนๆฮ๊อกกี้ ผมสตีฟ ลิบบี้ รายงานสดจากโพรงหมาป่า Tooth Fairy (2010)
Home of the Lansing Ice Wolves.ในแลนซิ่ง มิชิแกนครับ บ้านของทีมหมาป่าแลนซิ่งไอซ์ Tooth Fairy (2010)
Alright, Mick, how's life is Lansing so far for you?เอาล่ะมิค ชีวิตใหม่ใน แลนซิ่งเป็นไงบ้างล่ะ? Tooth Fairy (2010)
I once made love to a young angela lansbury in a booth just like that.ฉันเคยมีอะไรกับ angela lansbury ตอนหนุ่ม ในบูธแบบนั้นเหละ And Hoarder Culture (2011)
What, you hurt yourself, Mr. Lansing?อะไรกัน บาดเจ็บหรือไง คุณแลนซิ่ง Ua Hopu (2012)
The way Lansing moved when we were leaving?การเคลื่อนไหวของแลนซิ่ง ตอนเราจะออกมาน่ะ Ua Hopu (2012)
Lansing isn't a triggerman, Chin, he's a lawyer.แลนซิ่งไม่ใช่มือปืนนะชิน เขาเป็นทนายความ Ua Hopu (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lansLansing is the state capital of Michigan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำแผนงานมาประสานกัน[v. exp.] (nam phaēn-ngān mā prasān kan) EN: coordinate plans   
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ผิดแบบ[v. exp.] (phit baēp) EN: be out of shape   FR: ne pas respecter les plans
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]
เสียการ[v. exp.] (sīa kān) EN: lose what one plans to get ; miss the boat ; fail   
วางโครงการ[v. exp.] (wāng khrōngkān) EN: work out a plan ; lay plans ; plan   
วางแผน[X] (wāngphaēn) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme   FR: projeter ; préparer ; planifier

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSKY    L AE1 N S K IY0
LANSER    L AE1 N S ER0
LANSTON    L AE1 N S T AH0 N
LANSING    L AE1 N S IH0 NG
LANSFORD    L AE1 N S F ER0 D
LANSDOWN    L AE1 N Z D AW0 N
LANSDELL    L AE1 N Z D AH0 L
LANSDALE    L AE1 N Z D EY2 L
LANSBURY    L AE1 N Z B ER2 IY0
LANSDOWNE    L AE1 N S D AW2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lansbergkuckuck {m} [ornith.]Grey-capped Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
グランス[, guransu] (n) glans (lat [Add to Longdo]
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using) [Add to Longdo]
一年の計は元旦にあり;一年の計は元旦に在り[いちねんのけいはがんたんにあり, ichinennokeihagantanniari] (exp) the whole year's plans should be made on New Year's Day [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
陰核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  lans
   lance; spear

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  lans /lɑns/
   lance; spear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top