ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coastline

K OW1 S T L AY2 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coastline-, *coastline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coastline[N] แนวชายฝั่งทะเล, Syn. shoreline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastlineแนวชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastline แนวชายฝั่ง
1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
coastlinecoastline, แนวชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It rather reminds me of our coastline at home. Do you know Cornwall at all?มันทําให้นึกถึงชายฝั่งทะเลแถวบ้าน คุณรู้จักคอร์นวอลมั้ย Rebecca (1940)
Gentlemen, do you notice the coastline down there?สุภาพบุรุษ เห็นชายฝั่งข้างล่างไหม Rescue Dawn (2006)
I have purchases at the Coastliner, several at the Zoba Cafe, and a number of transactions at Club Fate.มีรายการการจ่ายเงินที่โคสต์ไลน์เนอร์ อีกหลายครั้งที่ โซบา คาเฟ่ และอีกหลายครั้งที่คลับเฟท Bang, Bang, Your Debt (2007)
Big mountainous bombs marching into our coastlineกองทัพ ฝูงใหญ่ กำลังเดินทัพมาทาง ชายฝั่ง Surf's Up (2007)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
- They are a strip of islands which run along the Carolina coastline...ที่นี้เป็นเกาะยาวขนานไปกับชายฝั่งโคโลไรน่า... Nights in Rodanthe (2008)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
11 of the 15 biggest cities stand on a coastline or river estuary.11 เมืองใน 15 เมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ Home (2009)
I've traveled all over the world throughout my entire life, and the coastline is majestic.แล้วเราก็เริ่มตระหนักว่า พวกเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ เราต้องได้รับอนุญาต ที่จะได้รับใบอนุญาต The Cove (2009)
I have a question about the coastline plaza building.ผมมีคำถามเกี่ยวกับ อาคารคอสไลน์ พลาซ่า In Plane Sight (2009)
This woman found me out of the blue from this place called the Coastline Plaza.มีผู้หญิงมาพบผมแบบไม่คาดคิด จากบริษัทชื่อ คอสไลน์ พลาซ่า In Plane Sight (2009)
Did you ever take the train down the coastline?นายเคยนั่งรถไฟลงมา ตามแนวชายฝั่งบ้างมั้ย? Scary Monsters and Super Creeps (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coastlineThe sea indented the coastline.

CMU English Pronouncing Dictionary
COASTLINE    K OW1 S T L AY2 N
COASTLINES    K OW1 S T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coastline    (n) kˈoustlaɪn (k ou1 s t l ai n)
coastlines    (n) kˈoustlaɪnz (k ou1 s t l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P) [Add to Longdo]
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]
日南海岸[にちなんかいがん, nichinankaigan] (n) Nichinan coastline [Add to Longdo]
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coastline
      n 1: the outline of a coast

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top