ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

additives

AE1 D IH0 T IH0 V Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -additives-, *additives*, additive
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารเคมีที่เติมเข้าไปในยางเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ตามต้องการ สารเติมแต่งมีด้วยกันหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สารต้านปฏิกิรยาออกซิเดชัน สารกันไฟฟ้าสถิต สารเพิ่มสี สารหน่วงการติดไฟ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Additivesสารเสริม, การเติมสารตัวอื่น, สารที่ผสมในอาหาร [การแพทย์]
Additives, Miscellaneousสารปรุงแต่งอื่นๆ [การแพทย์]
Additives, Partiallyเสริมกันบางส่วน [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Adjunctsสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Necessitiesสารปรุงแต่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're dialing back the additives to deliver the highest quality all-American product you people deserve.เราย้อนกลับไปหา สารเติมแต่ง เพื่อมอบสินค้าอเมริกัน\ที่คุณภาพดีที่สุดทุกชนิด 55 00: 01: There Will Be Blood (2012)
Well,we got some food and cosmetic additives and a shot of isopropyl.เราพบอาหารบางอย่างและเครื่องสำอาง ที่ถูกเติมลงไป และไอโซโพรพิล Bolt Action (2009)
The additives used to strengthen the bacterial capsulesมีสารเร่งให้แบคทีเรียแข็งแกร่งขึ้น Amplification (2009)
I know it's illegal! There's no additives or preservatives in it.ฉันรู้ว่ามันผิด แต่นี่ไม่ได้ใส่สารกันบูด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITIVES    AE1 D IH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
additives    (n) ˈædɪtɪvz (a1 d i t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives [Add to Longdo]
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top