ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mainstream-

M EY1 N S T R IY2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mainstream, *mainstream*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mainstreamกระแสหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just wanna be part of mainstream society.เราอยากมีชีวิตปกติแบบคนอื่นๆบ้าง Strange Love (2008)
Well, Carla Peretti is the one victim who had a mainstream lifeคาร์ลา เพอเร็ตติ เป็นเหยื่อเพียงคนเดียว\ ที่มีชีวิตที่เป็นหลักแหล่ง Art Imitates Life (2008)
- Mainstream media sack.- สื่อหลัก กระแสลวง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm willing to try some more mainstream feminine stuff.ฉันก็อยากจะทำอะไรที่ผู้หญิงปกติเขากันทำมั่ง Football, Feminism and You (2009)
* We're gonna fly to screw each morning * * we're gonna smile the entire time * * we're gonna be more happy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna get more calm and normal * * we're gonna fix our state of mind * * we're gonna be less crazy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna stand holding hands in a brand new land * * far away from the borderline * * we're gonna seem like a mainstream dream * * and be appealing to all mankind * * we're gonna have more fun and be less weird * * than the first two years combined * * and we're gonna live forever *เจฟ Biology 101 (2011)
I'm now showing dozens of entries from blog sites to mainstream press.มีข้อความจากบล็อก และเว็ปไซด์อื่นเป็นโหลๆ Backstopped (2011)
Are we still looking for a rep in Mainstream Media?เรายังคงมองหา คนที่จะมาเป็นตัวแทนในสื่อหลักอยู่ใช่มั้ย? There Will Be Blood (2012)
Mainstream is a global problem, of course, but we have to start dismantling it locally.กระแสหลักเป็นปัญหาทั่วโลก, แน่นอน แต่เราต้องเริ่มกำจัดมันทีละน้อย Somebody That I Used to Know (2012)
This is when non-native speakers use phrases from the mainstream language in a broken manner, often resulting in an overly literal... translation of the meaning.นี่คือเมื่อคนที่ไม่มีภาษาใช้ ใช้ประโยค จากภาษาหลักภาษานึงในแบบไม่เป็นทางการนัก ส่วนใหญ่จะให้เป็นที่เข้าใจกันได้ทั่วไป Broken (2013)
This is when non-native speakers use phrases from the mainstream language in a broken manner, usually resulting in a overly literal translation.นี่คือเมื่อคนที่ไม่มีภาษาใช้ ใช้ประโยคจากภาษาหลักภาษานึง ในแบบไม่เป็นทางการนัก Broken (2013)
Mainstream acceptance and success, for once.เป็นที่นิยมสักครั้ง แล้วก็ประบความสำเร็จสักครั้ง A Katy or a Gaga (2013)
And my favorite artists are mainstream singer-songwriters, like Carrie Underwood, Bruno Mars and Katy Perry.และศิลปินคนโปรดของฉัน เป็นบุคคลสำคัญ เป็นนักแต่งเพลง เหมือนกับ Carrie Underwood, Bruno Mars และ Katy Perry A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainstreamOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAINSTREAM M EY1 N S T R IY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainstream (n) mˈɛɪnstriːm (m ei1 n s t r ii m)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainstream \main"stream`\ n.
   The prevailing opinion or practise; as, the doctor avoided
   using therapies outside the mainstream of modern medical
   practice.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainstream \main"stream`\ v. t. (Education)
   TO place (a student) in regular school classes; -- used
   especially of mentally or physically handicapped children.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainstream
   n 1: the prevailing current of thought; "his thinking was in the
      American mainstream"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top