ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ทำขวัญ-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำขวัญ, *ทำขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำขวัญ[V] perform ceremony for encouragement, Example: พราหมณ์กำลังทำขวัญให้นาคที่กำลังจะบวช, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว
ทำขวัญ[V] compensate, Syn. ชดใช้, ให้เงิน, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: นายจ้างต้องจ่ายเงินทำขวัญให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น, Thai definition: ให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำขวัญก. ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว เช่น ทำขวัญนาค ทำขวัญเรือน
ทำขวัญให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least for a 'Compensation of Mental Stress'?อย่างน้อยก็น่าจะเรียกค่าทำขวัญMy Girl (2005)
'Compensation of Mental Stress'...?เรียกค่าทำขวัญใช่ไหม? สู้ตาย... My Girl (2005)
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
Thirty-five for the pound of meth you stole and another fifteen for my partner's pain and suffering.000 ดอลลาร์ ค่ายาไอซ์ 1ปอนด์ที่แกขโมยไป 000 ดอลลาร์ ค่าทำขวัญที่คู่หูฉันบาดเจ็บและอาการสาหัส Crazy Handful of Nothin' (2008)
We'll call it reparations.เป็นค่าทำขวัญชดเชยคืนให้ Service (2009)
Will we receive any kind of financial restitution?แล้วเราจะได้รับเงิน ค่าทำขวัญมั้ยล่ะ? Hopeless (2012)
And that, as compensation for the mental anguish you caused us, you'll give us an "A".และเพื่อเป็นค่าทำขวัญ ที่คุณเล่มเกมเจาะจิตกับเรา คุณจะให้ A เรา Intro to Knots (2013)
I'm sorry. Did I scare you?โทษทีนะ ทำขวัญผวาเหรอ Smurfs: The Lost Village (2017)
Let's call it compensation for his trauma.หลังจากที่คุณบังคับให้เขา ใช้นิ้วช่วยคุณข้างหลังถังขยะ ถือว่าเป็นค่าทำขวัญให้เขาก็แล้วกัน The Secret of Sales (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate   FR: indemniser ; dédommager

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top