ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鬣-, *鬣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鬣, liè, ㄌㄧㄝˋ] a man's whiskers; a horse's mane; a fish's fin
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Whiskers 巤 of hair 髟; 巤 also provides the pronunciation,  Rank: 5,372

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] bristles; mane, #61,949 [Add to Longdo]
[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, ] hyena [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たてがみ, tategami] (n) mane (of a horse, lion, etc.) [Add to Longdo]
[たてがみいぬ, tategamiinu] (n) hyena [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like the iguanas, Lilli.[CN] -我知道 就像蜥蜴一样,莉莉 Return to the Blue Lagoon (1991)
I hate hyenas.[CN] 我讨厌狗. The Lion King (1994)
Simba, he let the hyenas take over the pride lands.[CN] 辛巴, 他任由狗们横行荣誉大地. - 什么 The Lion King (1994)
- Hyenas.[CN] - 狗. The Lion King (1994)
Hundjager.[JA] 犬獣 (ハイエナ)だ Season of the Hexenbiest (2012)
From the lingering stink, Hundjager, more than one.[JA] - 残っている悪臭から" "犬獣 それも複数だ" Season of the Hexenbiest (2012)
A laughing hyena perhaps?[CN] 也许狂笑的狗(叫声似笑)? The Laughing Woman (1969)
It's the hyenas who are the real enemy.[CN] 狗才是真正的敌人. The Lion King (1994)
Definitely the two Hundjagers who were at Hank's place, and from the smell of it, I'm thinking one or two more.[JA] "間違いなく ハンクの自宅に居た犬獣が2人だ" "更に他にも居て 全部で3,4人居る" Season of the Hexenbiest (2012)
Because the iguanas always have their babies soon after.[CN] 因为不久后 蜥蜴就会生下宝宝 Return to the Blue Lagoon (1991)
You wouldn't want to end up in another mess like you did with the hyenas.[CN] 你不会愿意再惹乱子 就像上次那些狗. - 你知道这个 The Lion King (1994)
Sire! Hyenas in the pride lands![CN] 狗到荣誉大地来了! The Lion King (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top