ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电视剧

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电视剧-, *电视剧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a good show. It was a cool show.[CN] 很好的电视剧 每个星期一的9点播出 Turner & Hooch (1989)
These are the outlines submitted by Universal for an hour series.[CN] 这是环球交来的 一小时电视剧的剧情梗概 Network (1976)
There was a play called Lover's Leap on the television that night.[CN] 那天晚上正好播了一部 电视剧,叫做《情人之跃》。 Witness for the Prosecution (1957)
It was like, you know, like The Man from U.N.C.L.E. or something.[CN] 就像 The Man from UNCLE(60年代电视剧) Turner & Hooch (1989)
He's written an awful lot of television stuff, but quel rat.[CN] 他写过不少电视剧 但是个小人 Breakfast at Tiffany's (1961)
- No, Little House on the Prairie![CN] 不是,草原上的小房子 (美国西部电视剧 Boring (1982)
Excuse me, you can't say that on television![CN] 不好意思 你不能在电视剧前说脏话 Overboard (1987)
Christie Love was like a Pam Grier TV show without Pam Grier.[CN] 克丽丝蒂宝贝是电视剧 Reservoir Dogs (1992)
becau...[CN] 尤其是明天在电视剧院 因为 A Hard Day's Night (1964)
She was fond of a talk or a good play.[CN] 她很喜欢 谈话节目,或者好的电视剧 Witness for the Prosecution (1957)
God, you're so the opposite. You write that fabulous television show.[CN] 你真矛盾,写的电视剧大受欢迎 Manhattan (1979)
In the Nielsen ratings, the "Howard Beale Show"... was the fourth-highest-rated show of the month... surpassed only by "The Six Million Dollar Man," "All in the Family"... and "Phyllis"... a phenomenal state of affairs for a news show.[CN] 尼尔森收视指数显示 "霍华德・比厄秀" 在本月"四大最高收视节目"中 排名第四 在它前面的只有电视剧 "无敌金刚"、"四海一家" Network (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top