ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍珠港

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍珠港-, *珍珠港*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese are bombing Pearl Harbor.[CN] 日本人正在轰炸珍珠港 From Here to Eternity (1953)
Current position is 230 miles north of Pearl Harbor.[CN] 敌人航母的集中地点 在珍珠港以北230公里 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
"You'll proceed immediately to Pearl Harbor, assume command of the APA Peacock. "[CN] 马上到珍珠港 担任战舰指挥工作 Away All Boats (1956)
You must tell us everything![CN] 那个珍珠港的故事 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
The Naval Secretary told a press conference that the battleship Arizona and five other warships were lost in the Japanese air raid on the naval base at Pearl Harbor a fortnight ago.[CN] 报告罗斯福总统后 海军大臣告知媒体... 亚历桑那号战舰和另外五艘战 在两星期前日本对 珍珠港空袭之中被击毁 Giant (1956)
Belinda is the smartest-looking ship... to enter and leave Pearl in many a month.[CN] Belinda号是几个月中进入珍珠港 最像模像样的船 Away All Boats (1956)
Please no, I can't talk in front of so many people![CN] 那么多的人来的话我实在是受不起 说什么呢.你是珍珠港回来的勇士 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Captain Kaku, when we attacked Pearl Harbor, the enemy's carriers weren't present.[CN] 在珍珠港美国的舰队受到了攻击 但是航空母舰没有受损 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Pearl Harbor was already history.[CN] 珍珠港已成过去 Away All Boats (1956)
Pearl Harbor has been bombed and strafed... by Japanese carrier planes.[CN] 珍珠港被日本飞机 轰炸 Away All Boats (1956)
I owned taxicabs, but they got sunk at Pearl Harbor.[CN] 我以前经营出租车 但它们在珍珠港都被炸沉了 Dead Reckoning (1947)
Destination is Pearl Harbor.[CN] 目的地是珍珠港 Away All Boats (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top