ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

涉猎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涉猎-, *涉猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only club I ever wanted to belong to.[CN] 是我唯一想涉猎的领域 Perestroika: Beyond Nelly (2003)
- Somebody having a little dabble?[CN] - 有人小小涉猎? The Witches (1966)
You notice that particularly when you dabble in magic.[CN] 你如果对魔术有所涉猎就能了解 Fanny and Alexander (1982)
Look, she's got another two nights' hunting... before she turns up all pale and interesting in the office Monday morning.[CN] 听着,她在做另两晚的涉猎... 直到她周一早上出现在办公室前为止 John and Mary (1969)
If Quinn's recent foray into electronic music has raised doubts concerning his sincerity in the past, the startling truth behind his famously clouded origins is sure to close the book once and for all on his future.[CN] 奎恩近期对电子摇滚音乐的涉猎 让人们对他过去表现出来的真诚 感到了困惑 隐藏在他成名的经历 和缘由背后的惊人真相 I'm Not There (2007)
Because you are such a good writer, Ray.[CN] -我对视觉艺术有些涉猎 The Children's Book (1997)
I dabble? Listen to me.[CN] (我涉猎 Annie Hall (1977)
I have no specific nationality, being half - English, half-French.[CN] 写作、人类学、考古都有涉猎 Carmen (2003)
She said you have many interests[CN] 她说你涉猎广泛 Sandra (1965)
I do have an eye on public service.[CN] 我对公共服务领域也有涉猎. Changing Lanes (2002)
You are an artist with a wide palate.[CN] 你是一个涉猎甚广的艺术家 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
What a jerk. Yeah, I sort of dabble around, you know.[CN] 听我讲的,真傻) 是的,我涉猎了一些 Annie Hall (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top