ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -样-, *样*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 88

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
[zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] this (kind of, sort of); this way; such; like this; such, #103 [Add to Longdo]
[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, / ] same; like; equal to; the same as; just like, #322 [Add to Longdo]
[tóng yàng, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ, / ] same; equal; equivalent, #932 [Add to Longdo]
[zěn yàng, ㄗㄣˇ ㄧㄤˋ, / ] how; why, #1,279 [Add to Longdo]
[nà yàng, ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ, / ] that kind; that sort, #1,287 [Add to Longdo]
[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
不一[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike, #2,515 [Add to Longdo]
怎么[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
什么[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort?, #2,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So?[CN] 那又怎 Yojimbo (1961)
Hey![CN] 怎么了? The Jungle Book (1967)
Well?[CN] 怎么 Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)
Well?[CN] 怎么 The Killers (1946)
Stop![CN] 为什么这? Blind Woman's Curse (1970)
How?[CN] 怎 Police (1985)
So?[CN] 怎? Raging Bull (1980)
That's it.[CN] 就是这 This Sporting Life (1963)
I see.[CN] 这啊 I see. The Middle-Class Rip-Off (1982)
- So?[CN] 就这 All the President's Men (1976)
Well?[CN] 怎 Island of Fire (1990)
Why?[CN] 因为这就省得陛下 A Scandal in Bohemia (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top