ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

後続

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後続-, *後続*
Japanese-English: EDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] (n,adj-no,vs) succeeding; following; trailing; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They would have hit us.[JA] 後続車がすぐ後ろに The Distance (2015)
Sir! The 1033 express approaching from behind![JA] 指令長 後ろから 後続の1033が来ています Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
The back marker's gone through![JA] 後続が抜いていく! Rush (2013)
They're leaving the pack far behind.[JA] 後続を大きく引き離した Rush (2013)
My reinforcements will be here any minute.[JA] 後続部隊がすぐに来るぞ Blue Code (2012)
We're seeing the same neural patterns in all the Echos plus every subsequent generation:[JA] 私たちは... すべてのエコーに_同じ神経パターンを見ています ...プラス後続のすべての世代: The Island (2005)
He's been overtaken by car after car.[JA] 彼のマシンは次々と 後続に追い抜かれます Rush (2013)
That back marker's going past Hunt.[JA] 後続がハントを抜いていく Rush (2013)
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.[JA] ハントはなんとか後続と 同様に停まった ペンスキーの間をすり抜ける Rush (2013)
Niki Lauda and James Hunt, side by side on the front of the grid, go away absolutely as one![JA] ラウダとハントが並んで フロント・グリッドから 飛び出していく 後続を突き放す勢い! Rush (2013)
Oh, man.[JA] 後続パイロットは Guardians of the Galaxy (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top