ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弩-, *弩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,470

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] cross-bow, #19,273 [Add to Longdo]
剑拔[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn, #41,450 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どきゅう, dokyuu] (n) dreadnought (dreadnaught) class of warship [Add to Longdo]
級艦[どきゅうかん, dokyuukan] (n) dreadnought [Add to Longdo]
[どほう, dohou] (n) (See バリスター・4,投石器・とうせきき) ballista [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now![CN] 放石 Robin and Marian (1976)
- Where do we find such a thing?[CN] 哪儿去找弓? The Wild Geese (1978)
I'd use a crossbow.[CN] 我来用 The Wild Geese (1978)
And Nanook helped a little.[CN] 纳克帮了一点点忙 The Lost Boys (1987)
You're not so pretty when your feathers are all ruffled.[CN] 你剑拔张的时候可不那么漂亮 Scandal Sheet (1952)
It might not be such a bad idea. Your business is dying.[CN] 还是值得考虑的,毕竟你们也是强之末了 ...And God Created Woman (1956)
I killed my father Tywin Lannister with a bolt to the heart.[JA] 私はで父であるタイウィン・ラニスターを殺した Hardhome (2015)
Chewie, give them your crossbow.[CN] 楚伊,把你的给他们 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Perhaps it was an archer with his bow[CN] 或許這是個手執弓的弓箭手 Les Visiteurs du Soir (1942)
The one I have in mind will kill at 300 yards.[CN] 弓在300码内就能杀人 The Wild Geese (1978)
Nanook, would you quit breathing on me![CN] 纳克 可不可以不要对着我呼吸 The Lost Boys (1987)
So there is no sound. Get the weapon,[CN] 反正你们把弓弄来 The Wild Geese (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top