ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

家内

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -家内-, *家内*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
家内[かない(P);やうち(ok), kanai (P); yauchi (ok)] (n) (1) (かない only) (hum) (my) wife; (2) inside the home; one's family; (P) [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
家内一同[かないいちどう, kanaiichidou] (n) all one's family; one's whole family [Add to Longdo]
家内工業[かないこうぎょう, kanaikougyou] (n) household or cottage industry [Add to Longdo]
家内[かないじゅう, kanaijuu] (n) whole family; all the members of one's family [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is the very room that I first met my wife in.ここはまさしく私が初めて家内にあった部屋です。
My wife's part-time job brings in a little extra money.家内のパートの仕事で少々余分な金が入る。
I'm sick of listening to her complaints.家内の愚痴を聞くのはもううんざりしています。
My wife is partial to apple pie.家内はアップルパイが大好きだ。
My wife often rings me up, while she travels abroad.家内は海外旅行中で、よく電話をかけてくる。
My wife is preparing dinner right now.家内は今、夕食の支度をしている。
My wife will be glad to see you too.家内もお目にかかることを楽しみにしておりますから。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Is the Princess well?[JP] 家内は? War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
My wife always complains. She says it's in all my suits. Look.[JP] 家内がいつもぼやいてる ほら! Hollow Triumph (1948)
I gave an exclusive story to every paper in town.[CN] 我给了所有报社独家内 Singin' in the Rain (1952)
You should have come to the house.[CN] 在我家内地如何? Emmanuelle 3 (1977)
And I'm gonna kill her.[JP] まあ... 家内は殺す Taxi Driver (1976)
I can't say how happy Mrs. Steensma and I were to hear that you are well and recuperating.[JP] あなたが快方に 向かわれたと聞き 家内とともに喜んでおります Taxi Driver (1976)
Maria Dmitrievna, my Countess has gotten ill. Our house isn't heated.[JP] 恐縮です 家内に寝込まれまして War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
My wife, she's a good dancer, isn't she Bigelow?[JP] 家内は ダンス上手いでしょ? D.O.A. (1949)
He's not under subpoena and has an impeccable reputation.[CN] 他没有收到传票 而且他在他自己国家内的名誉 是相当受尊重的 The Godfather: Part II (1974)
Some girl named Delores Purdy, she parades around in the nude at night to get her kicks.[CN] 有个叫狄罗诗 在家内常裸体游行 In the Heat of the Night (1967)
My wife has told me everything.[JP] 家内に聞いた War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Then those silly pressure groups and fanatics like the Royal College of Physicians![CN] 可不是 那些愚蠢的压力集团 Exactly. Then those silly pressure groups and 狂热分子 像皇家内科医师协会 fanatics like the Royal College of Physicians! The Smoke Screen (1986)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
家内[かない, kanai] (eigene) Ehefrau [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top