ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天鹅

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天鹅-, *天鹅*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] swan, #9,098 [Add to Longdo]
天鹅[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Cygnus (constellation), #187,388 [Add to Longdo]
天鹅[Tiān é Hú, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄏㄨˊ, / ] Swan Lake, #656,085 [Add to Longdo]
天鹅[xiǎo tiān é, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] tundra swan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And have you had any difficulty getting into our velvet rope restaurants?[CN] 你去那个铺着天鹅绒的餐厅没什么困难吧 Rope (1948)
We haven't been to the movies since we saw Dream Girl.[CN] 自从《炫舞天鹅》之后我们再也没有去过电影院了 Summer with Monika (1953)
Feathery wings like a swan's.[CN] 像天鹅似的翅膀 Last Year at Marienbad (1961)
Red velvet. It's that or nothing.[CN] 我想要红天鹅绒的,其它的我什么不要 Contempt (1963)
You'll have a red velvet coat with silver buckles on your shoes.[CN] 你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋 Wuthering Heights (1939)
And swans and peacocks and... unicorns.[CN] 还有天鹅 孔雀和... 独角兽 Irma la Douce (1963)
Swan ...[CN] 天鹅... Detective Conan: Quarter of Silence (2011)
So the white swan pretended hard enough... and, all of a sudden, he was changed into a little boy.[CN] 所以那白天鹅便集中精神... 突然,他变成了一个小男孩 The Naked Kiss (1964)
It's not marabou, it's swan.[CN] 它不是鹳毛 是天鹅 Dédée d'Anvers (1948)
So the old man said, "White swan..."[CN] 那个老人说 白天鹅... The Naked Kiss (1964)
You wouldn't think that once I had skin like velvet.[CN] 你不会想到我曾经 也有像天鹅绒一样的皮肤 The Scarlet Empress (1934)
This has the power of an eagle, the- the grace of a swan.[CN] 下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top