ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โล่งอก

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล่งอก-, *โล่งอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่งอก[V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก[ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief, professor.โล่งอกไปที, ศาตราจารย์. Suspiria (1977)
And I read about these women trying to have it all, and I thank God our little Harmonica doesn't seem to have that problem.พ่ออ่านเจอเรื่องทีผู้หญิงพยายามครองไปหมด\ พ่อละโล่งอกเลย เพราะโมนิก้าของเรา ไม่มีปัญหาแบบนั้นแน่ The One with the Sonogram at the End (1994)
- Mr. Andrews? Thank God.- คุณแอนดรูว์สคะ โล่งอก Titanic (1997)
Thank goodness. We'd hoped you'd only gone one grate too far.โล่งอก หวังว่าเธอคงไม่หลงไปไกลนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Thank God! I was terrified we'd actually have to playโล่งอกไปที ฉันคิดว่าต้องเล่นจริงๆ เสียแล้ว Swing Girls (2004)
- What a relief.- ช่างโล่งอกมากเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
That's a relief.โล่งอกไปที Initial D (2005)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top