ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หอมกรุ่น

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หอมกรุ่น-, *หอมกรุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอมกรุ่น[ADJ] scented, See also: sweet smelling, fragrant, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: ท่านยื่นกระเช้าดอกไม้หอมกรุ่นให้กับหล่อน, Thai definition: ลักษณะที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หอมกรุ่น[V] fragrant, See also: sweet and richly scented, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: กุหลาบดอกนี้มีกลีบบางและหอมกรุ่น, Thai definition: ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หอมกรุ่น[V] frangrant, See also: sweet and richly scented, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: กุหลาบดอกนี้มีกลีบบางและหอมกรุ่น, Thai definition: ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me a moment alone here with, uh... Caffe la Mamma.ขอเวลาส่วนตัวกับ.."กาแฟหอมกรุ่น" ซักพัก Shoot 'Em Up (2007)
Well, I'm the president of "Our Daily,"เอาล่ะผมเป็นประธาน โรงงานขนมปัง"หอมกรุ่นทุกวัน" This Is Why We Stay (2010)
Shortcrust pastry, fresh strawberries...สตรอเบอร์รี่สดชุ่มฉ่ำ กับแป้งพายกรอบหอมกรุ่น What's the Good of Being Good (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scented[ADJ] ี่มีกลิ่นหอม, See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้, Syn. odorous, perfumed, sweet-scented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redolent(เรด'ดะเลินทฺ) adj. มีกลิ่นน่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น,ทำให้หวนระลึกถึง, See also: redolence n. redolency n. adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
redolent(adj) น่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top