ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำแดง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำแดง-, *สำแดง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำแดง[V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำแดงก. แสดง, ทำให้เห็นปรากฏ, เช่น สำแดงฤทธิ์ สำแดงเดช ปีศาจสำแดงตน.
สำแดงน. ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, สำแลง ก็ว่า, ใช้ในคำว่า ผิดสำแดง หรือ ผิดสำแลง.
สำแดงคำกล่าวประกอบชื่อผู้อื่นซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้า, เป็นสำนวนแปลบาลีเก่า ใช้ในที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวก เช่น สำแดงอานนท์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, alas, a thousand years have passed since that spell from hell had been castจากนั้น 1000 ปี ได้ผ่านพ้น ตั้งแต่คำสาปนั่น สำแดงฤทธิ์เดช Mannequin: On the Move (1991)
Good lad. You're finally acting like a man.เด็กดี ในที่สุดเจ้าก็สำแดงความเป็นลูกผู้ชาย Jumanji (1995)
- Flirted with him, stole a few minutes of air time - - To thrust your politics into the limelight, that you know him?ฉกเวลาแพร่ภาพเขา 2-3 นาที เพื่อโชว์ตัวสำแดงกึ๋นให้โลกเห็น The Truman Show (1998)
It wants action.มันต้องการสำแดงเดช eXistenZ (1999)
I really don't think I want action. Me, I mean.ผมไม่คิดว่า ผมต้องการสำแดงเดชหรอกนะ eXistenZ (1999)
The bearer of the excited bio-port.คนถือไบโอ-พอดสำแดงเดช eXistenZ (1999)
Just don't eat anything that wears a collar, and if you need me, I'll be on the beach in Cozumel screening my calls.แค่อย่าไปกินอะไรผิดสำแดง ถ้าคุณต้องการผม ผมจะอยู่ที่ ชายหาดแถวCozumel โทรมาได้เลย Wicker Park (2004)
Whatever disease you guys have...ไม่ว่านายสองคนจะไปกินอะไรผิดสำแดงมาก็ตาม Monster House (2006)
The virus probably wasn't active inside her because of that.เป็นไปได้ว่าเชื้อโรคอาจไม่แสดงสำแดงอาการในร่างกายเธอ อาจเพราะเหตุผลนั้น Death Note: L Change the World (2008)
Maki's symptoms can appear any time.อาการของมากิพร้อมที่จะสำแดงอาการได้ทุกที่ทุกเวลา Death Note: L Change the World (2008)
"I have an eating disorder, and I need help."ฉันกินอะไรผิดสำแดงเข้าไป และฉันต้องการความช่วยเหลือ I Love You, Beth Cooper (2009)
and something tells me we're in for a show.และมีบางอย่างบอกฉันว่า เรากำลังจะได้สำแดงหล่ะ Enough About Eve (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำแดง[n.] (samdaēng) EN: poison   
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate   FR: montrer ; exposer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declare[VT] สำแดง, See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า, Syn. make a declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds

English-Thai: Nontri Dictionary
exert(vt) ใช้,ออกแรง,สำแดง,พยายาม,ใช้อำนาจ
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
poison(vt) ใส่ยาพิษ,ให้ยาพิษ,ทำให้ผิดสำแดง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top