ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาด

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาด-, *สาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาด[N] mat, Syn. เสื่อ, เสื่อสาด, Example: ชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์, Count unit: ผืน
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
สาดส่อง[V] break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาดน. เสื่อ, มักใช้ประกอบหลังคำ เสื่อ เป็น เสื่อสาด.
สาดก. ซัดไป เช่น สาดน้ำ สาดโคลน สาดทราย, วักน้ำหรือตักน้ำซัดออกไปโดยแรง เช่น สาดน้ำรดแปลงผัก, ซัดหรือกระเซ็นเข้ามา เช่น ฝนสาด, ซัดหรือยิงอาวุธหรือกระสุนปืนทีละมาก ๆ เช่น สาดอาวุธเข้าหากัน สาดกระสุนเข้าใส่กัน
สาดส่องแสงเข้ามา เช่น ดวงจันทร์สาดแสง ห้องนี้แดดสาดทั้งวัน, กระจาย เช่น ถูกตีหัวเลือดสาด.
สาดน้ำรดกันก. กล่าวให้ร้ายซึ่งกันและกัน, ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันและกัน.
สาดเสียเทเสียก. ใช้สิ่งของสิ้นเปลืองไปเปล่า ๆ.
สาดเสียเทเสียว. อย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสีย.
สาดโคลน(-โคฺลน) ก. ใส่ร้ายป้ายสี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Matt!สาดดด The Girl Next Door (2004)
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
He goes splash!เขาไปการสาด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
you know, if we were sitting in a bar,รู้มั้ยว่า ถ้าเราอยู่ในบาร์ ฉันสาดน้ำใส่หน้าคุณแน่ Spies Like Us (1985)
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา The Princess Bride (1987)
Anybody can blow anybody away any second.เราทุกคนมีอาวุธ ต่างสาดกระสุนใส่กันได้ ทุกวินาที Casualties of War (1989)
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง Junior (1994)
He found this.กระแสน้ำสาดเข้ามาเขาพบสิ่งนี้ Rapa Nui (1994)
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน Heat (1995)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle   FR: éclabousser ; asperger
สาดน้ำ[v. exp.] (sāt nām) EN: throw water   FR: jeter de l'eau ; asperger
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[VT] สาดอย่างแรง, See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น, Syn. bestpatter, splash
douse[VT] สาดน้ำหรือของเหลว, See also: จุ่มในของเหลว, Syn. shower, slop, slosh, sink, dip, dive, Ant. surface, emerge
flush[VT] สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด, Syn. wash out, hose down
illumine[VT] สาดแสง (คำโบราณ), See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว, Syn. illuminate, llight up
lash[VT] กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน), See also: สาด, ซัด, Syn. beat
pour down[PHRV] เทลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. pelt down, pelt with
pour through[PHRV] (ไฟ,ของเหลว)ไหลผ่าน, See also: สาดผ่าน
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง
shower[VT] สาด, See also: ราด, ทำให้เปียก
shower[VI] สาด, See also: เปียก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
douse(เดาซฺ) vt. จุ่ม,แช่,สาด,ราด,ดับ vi. จุ่ม,แช่. n. การตี, Syn. dowse
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง
sluice(vt) สาดน้ำ,ไขน้ำออก,ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
splash(vi) อาบน้ำ,สาดน้ำ,โดดน้ำ,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top