ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงศ์ญาติ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงศ์ญาติ-, *วงศ์ญาติ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วงศ์ญาติ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วงศ์ญาติ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระประยูรวงศ์น. วงศ์ญาติของพระมหากษัตริย์.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top