ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีมารยาท

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีมารยาท-, *มีมารยาท*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Bastard. Be civilized! Be civil.'บัดซบ มีมารยาทหน่อยสิ' Day of the Dead (1985)
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน Episode #1.5 (1995)
He told you the story once before.หัดมีมารยาทมั่งฟังเขาพูดให้จบก่อน Good Will Hunting (1997)
What about manners?มีมารยาทหน่อยซีวะ Blues Harp (1998)
It's very sweet.และมีมารยาทเสมอ น่ารักมาก Bicentennial Man (1999)
Good gracious me.คุณมีมารยาทที่ดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I gotta check your credentials, so have your pussy passes out.สาวๆ โปรดมีมารยาทกันหน่อยจ้ะ Rock Star (2001)
But my friend Andrew made this, and he doesn't even cook for his boyfriends, so the least you can do is try and be polite and eat it.แอนดริว เพื่อนของผมเป็นคนทำัมัน แต่ไม่เคยแม้ปรุงให้แฟนเค้ากินเลย อย่างน้อยคุณควรจะมีมารยาท .... และกินมันซะ Latter Days (2003)
I don't have to pretend to be polite; I think I've earned that right.ผมไม่จำเป็นต้องทำเป็นมีมารยาทกับสิ่งที่ได้รับหรอก Latter Days (2003)
- With frosting, no manners- ทำตัวชาเย็น ไม่ต้องมีมารยาท Mulan 2: The Final War (2004)
No escorts, no manners, no nursemaids, No worries, no hands folded perfectไม่ต้องการพี่เลี้ยง ไม่ต้องมีมารยาท ไม่ต้องการคนดูแล ไม่ต้องการความห่วงใย ไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว Mulan 2: The Final War (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courteous[ADJ] สุภาพนอบน้อม, See also: มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. polite, gracious
debonair[ADJ] มีเสน่ห์ (มักใช้กับผู้ชาย), See also: มีมารยาท, สง่า, Syn. elegant
on one's best behaviour[IDM] สุภาพมาก, See also: มีมารยาทมาก
nice[ADJ] สุภาพ, See also: มีมารยาท, Syn. polite, well-mannered, Ant. impolite, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh

English-Thai: Nontri Dictionary
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top