ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุคคลที่สาม

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุคคลที่สาม-, *บุคคลที่สาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุคคลที่สามน. ในทางแพ่งมีความหมายเหมือนกับบุคคลภายนอก. (ดู บุคคลภายนอก)
บุคคลที่สามในทางอาญา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความผิด แต่บุคคลอื่นนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ The Corporation (2003)
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา Full House (2004)
You think there was a third guy?คุณคิดว่ามีบุคคลที่สามเหรอ? Confession of Pain (2006)
I'm gonna call you back with the location.มีบุคคลที่สามได้เข้ามาร่วม Just Business (2008)
So there definitely was a third person in here.แสดงว่ามีบุคคลที่สามอยู่ด้วยแน่ๆ Cheating Death (2008)
A third party would be required.ไม่อนุญาตบุคคลที่สาม Doubt (2008)
A third party would truly be required, Father. Why-ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลที่สาม หลวงพ่อ ทำไม- Doubt (2008)
No, Sister. No third party. You and me are due for a talk.ไม่,ซิสเตอร์ ผมไม่ใช่บุคคลที่สาม คุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกัน Doubt (2008)
- Yeah. - All right, the third person is supposed to be a stranger.ใช่ๆ บุคคลที่สามนั้นต้องเป็นคนแปลกหน้า The Last Days of Disco Stick (2009)
The third person is always supposed to be a stranger.บุคคลที่สามต้องเป็นคนที่เราไม่รู้จักตลอดนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
She really hates dudes who refer to themselves in the third person.เธอโคตรเกลียด ผู้ชายที่อ้างว่าพวกเขา เป็นบุคคลที่สาม Questions and Antlers (2010)
What did I tell you about using the third person?ฉันเคยบอกอะไรคุณไป เกี่ยวกับการอ้างถึงบุคคลที่สามQuestions and Antlers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top