ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อจากนี้

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อจากนี้-, *ต่อจากนี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many years from nowในอีกหลายปีต่อจากนี้ Yellow Submarine (1968)
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก An American Tail (1986)
But it gets a lot worse from here on in.แต่ต่อจากนี้มีแต่ ยิ่งยากมากขึ้น Labyrinth (1986)
Obviously, somebody made a mistake.แล้วแผนของคุณต่อที่นี่ต่อจากนี้ล่ะครับ *batteries not included (1987)
I will be in my office if anybody's got any problems, for the next hour and a half.ผมจะอยู่ในออฟฟิต ถ้าใครมีปัญหาอะไร, ในอีกชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Yakov said he will meet you in Leningrad in four days from now.ยาโคฟกล่าวว่าเขาจะได้พบคุณในเลนินกราดในสี่วันต่อจากนี้ The Russia House (1990)
I don't want to hear a word about her anymore.ต่อจากนี้หล่อนต้องไม่ยุ่งเกี่ยว \ N อะไรกับชีวิตเธออีก Goodfellas (1990)
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป Goodfellas (1990)
But you know, a week from now, I probably won't even remember him.แต่คุณรู้ไหม อาทิตย์ต่อจากนี้ ฉันอาจจะไม่รู้จักเขาแล้ว Basic Instinct (1992)
Thirty seconds flat from now, we are gone on our separate ways.30 วินาทีต่อจากนี้แยกย้ายกันไปเอามั้ย Heat (1995)
And pretty soon they asked my dad if he wouldn't mind keeping me home from now on.และสวยเร็ว ๆ นี้ พวกเขาถามพ่อของฉัน ถ้าเขาจะไม่คิดทำให้ฉัน ที่บ้านต่อจากนี้ไป Contact (1997)
I've felt it too. You must be careful now.ฉันก็เคยรู้สึกมาก่อน เธอต้องระวังตัวต่อจากนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henceforth[ADV] ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

German-Thai: Longdo Dictionary
an die Reihe kommenมาถัดไป, มาต่อจากนี้, เป็นคนถัดไป เช่น Er kommt jetzt an die Reihe.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top