ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูใจดี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูใจดี-, *ดูใจดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, you don't. Do a nice, friendly one.- ไม่สักหน่อย ยิ้มให้สวยๆ ให้ดูใจดีหน่อย The Joy Luck Club (1993)
Forget about him, there are plenty of other fish in the sea.ลืมเขาซะ ยังมีปลาว่ายในทะเลอีกมากมาย ท่านประธานคนนั้นดูใจดี... Memoirs of a Geisha (2005)
The manager and his wife here seem really nice.ผู้จัดการกับคุณนายก็ดูใจดีมากเลย Innocent Steps (2005)
Adam seems really laid-back.อดัม ดูใจดีนะ The Game (2007)
He sounds nice on the phone,เสียงเขาแลดูใจดีในโทรศัพท์ Koizora (2007)
- She seems very nice.- ท่านดูใจดีนะ Charlie Bartlett (2007)
- What was what?เขาดูใจดี และเป็นเพื่อน G-Force (2009)
I give you your salary, watch your kid.ฉันให้เงินเดือนคุณ ดูใจดีแค่ไหน Episode #1.11 (2010)
Your parents-in-law seem great.คุณพ่อคุณแม่เค้าดูใจดีนี่ Episode #1.15 (2010)
♪ But that would've been too kind ♪# แต่นั่นคงจะดูใจดีเกินไปสินะ # Asian F (2011)
You've a very kind face.หน้าคุณดูใจดี Lockout (2012)
Oh my god, back then you used to smile a lot and were very warm too.โอ้... เมื่อก่อนเธอยังยิ้มบ่อยๆ เลยนะ เธอดูใจดีมาก Episode #1.7 (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look good[PHRV] มีลักษณะดี, See also: ดูใจดี, ดูมีเมตตา, Ant. look bad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top