ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขเำดൠสหแ้ะข

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขเำดൠสหแ้ะข-, *ขเำดൠสหแ้ะข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขเำดൠสหแ้ะข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: gef กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative

English-Thai: Nontri Dictionary
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
GEFFEN G EH1 F AH0 N
GEFFRE JH EH1 F ER0
GEFFERT G EH1 F ER0 T
GEFFNER G EH1 F N ER0
GEFINOR G EH1 F IH0 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Gefäß(n) |das, pl. Gefäße| ภาชนะ
geführt, See also: führen
gefunden, See also: finden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Geflecht {n} | Geflechte {pl}ตาข่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefährlichkeit {f}perilousness [Add to Longdo]
Gefährdungshaftung {f}absolute liability [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}dangerousness [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}riskiness [Add to Longdo]
Gefährlichtkeit {f}hazardousness [Add to Longdo]
Gefährte {m}; Kerl {m}fellow [Add to Longdo]
Gefälle {n}; Senkung {f}; Abhang {m}; Abfall {m}descent [Add to Longdo]
Gefälle {n}incline [Add to Longdo]
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f} | Gefälligkeiten {pl}complacence; complaisance | complaisances [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Gefallen {m} | um einen Gefallen bittenfavor [Am.]; favour [Br.] | to ask a favour [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}favorableness [Am.]; favourableness [Br.] [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}pleasingness [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Liebenswürdigkeit {f}courtesy [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Wohlwollen {n}goodwill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
ゲフィルテフィッシュ[, gefirutefisshu] (n) gefilte fish [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
影富士[かげふじ, kagefuji] (n) shadow cast by Mount Fuji; image of Mount Fuji as reflected in a lake, etc. [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
下げ札[さげふだ, sagefuda] (n) tag; label [Add to Longdo]
下げ振り[さげふり, sagefuri] (n) plummet; plumb bob [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]
凍結[とうけつ, touketsu] gefrieren_lassen, einfrieren_lassen [Add to Longdo]
刑務所[けいむしょ, keimusho] Gefaengnis [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]
危険[きけん, kiken] Gefahr [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] GEFANGENER [Add to Longdo]
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  GEF
         Graphical Editing Framework (Java, SWT, WTP)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top