ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การบรรยาย

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบรรยาย-, *การบรรยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบรรยาย[N] lecture

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrationการบรรยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
avermentการบรรยายฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lectures and lecturingการบรรยาย [TU Subject Heading]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Lectureการบรรยาย, วิธีบรรยาย [การแพทย์]
Lecture-Demonstrationการบรรยายร่วมกับการสาธิต [การแพทย์]
Lecture-Workshopการบรรยายกับการปฏิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said, I don't want you to go to my lecture.ฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการให้คุณ ไปที่การบรรยายของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
If a man is taking his time to write down his feelings for you, it's a love note.อืม.. ถ้าผู้ชายคนหนึ่งเสียเวลาในการบรรยาย ความรู้สึกของเขาเพื่อเธอ มันคือจดหมายรัก A Cinderella Story (2004)
All right. Show and tell's over.เอาล่ะ,การบรรยายจบแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
DVD Subtitling: CNST, Montrealการบรรยายดีวีดี CNST มอนทรีล An American Haunting (2005)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
I met you when you came out for that memory management lecture. If you say so.ผมเคยเจอคุณที่การบรรยายเรืองจัดระเบียบความจำ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
inspirational lecture, dr. suresh.การบรรยายเป็นการดลใจ, dr. suresh Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
That was an amazing lecture.นั้นเป็นการบรรยายที่เยี่ยมมาก No Such Thing as Vampires (2007)
Well, my lectures are pretty popular, But i'm sure we could squeeze you in.อืม การบรรยายของผมค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบ แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถรับคุณเข้ามาได้ No Such Thing as Vampires (2007)
For one brief moment, the Gates family could hold its head up.เมื่อการบรรยายจบ ตระกูลเกตส์ คงเงยหน้าไม่ได้อีกแล้ว . National Treasure: Book of Secrets (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
description[N] การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
lecture[N] การบรรยาย, Syn. lecturing
narration[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, Syn. description, narrative
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration
relation[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
recital(รีไซ'เทิล) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,การบรรยาย,อาขยาน,การอ่อนออกเสียง, Syn. retelling
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top