Search result for

*pritz*

(108 entries)
(0.6358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pritz, -pritz-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]การหล่อขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not really dressed for ladling, but, um, I could stand by the condiment bar and spritz people with my Chanel.ฉันไม่ได้แต่งตัวมาสำหรับการตักทัพพี แต่ อืม ฉันสามารถยืนแถวเครื่องเคียง และทำให้ผู้คนได้สูดกลิ่นน้ำหอมของฉัน Marry Me a Little (2009)
Just hit me with another spritz of that, would you?ผมมืออาชีพ ฉีดน้ำหอมอีก มาเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Just so you know, I gave up sidecars for spritzers.อย่างที่รู้ แม่เปลี่ยนมาดื่มไวน์แทน The Perfect Storm (2010)
I would like a, uh... spritzer.ผมขอ... Spritzer Critical Film Studies (2011)
Pritzker's got this video of the barracuda game.โนลล์ ดูนี่สิ พริทซ์เคอร์มีวีดีโอ ตอนที่เล่นเกมส์บาราคูด้า Salt Meets Wound (2011)
Now I know it's a bit of a fixer-upper, could probably use a new coat of paint, a few spritzes of febreze here and there, but you can't tell me that $5,000's not a reasonable price for this beauty.อาจเป็นทาสีใหม่ ขัดล้างตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย แต่อย่าบอกนะว่า Dreamy (2012)
I just spritzed some of this stuff that Kay sent over in the gift basket.ก็แค่พรมน้ำหอมที่ส่งมาพร้อม กระเช้าของขวัญน่ะ An Embarrassment of Bitches (2012)
Ask her to spritz you tonight.บอกเธอคืนนี้ให้ฉีดมันอีกด้วย I'm Your Puppet (2013)
- Count Spritzle...- เคานต์สไปรต์เซิล Mannequin: On the Move (1991)
And I know why your camera spritzed out.และกูรู้ว่ามึงซ่อนกล้องไว้ที่ไหนบ้าง American Pie Presents: Band Camp (2005)
No, but I got some wine. I can make you a spritzer.ไม่มี แต่ฉันมีไวน์ จะชงสปริทเซอร์ให้แล้วกัน Alpha Dog (2006)
If you cut the jugular vein, you and the walls would be covered in blood.Wenn du die Halsschlagader aufschneidest, dann spritzt das Blut an die Wände. From the Life of the Marionettes (1980)
Blood reeks and is sticky.Du selbst wirst mit Blut voll gespritzt. Es riecht stark und ist klebrig. From the Life of the Marionettes (1980)
- No, he's getting injections.Prof. Jensen sagt, dass die Spritzen die Qualen fern halten. From the Life of the Marionettes (1980)
This truly is hell.Ich hätte auch gern eine Spritze, um von dieser Hölle wegzukommen. From the Life of the Marionettes (1980)
The water falls on your hat and splashes on my shirt.Das liegt am Wasser. Außerdem werde ich auch nass. Das Wasser tropft auf Ihren Hut und spritzt auf meine Jacke. The Taming of the Scoundrel (1980)
You came imperiously into my house, you splashed my shirt.Sie sind rücksichtslos in mein Haus eingedrungen völlig nass und von den Spritzern bin ich auch nass geworden. The Taming of the Scoundrel (1980)
An injection.Eine Spritze. La Cage aux Folles II (1980)
Albin hates injections.Albin hasst Spritzen. La Cage aux Folles II (1980)
with the electrical system.Vielleicht liegt es an der Benzineinspritzung. House on the Edge of the Park (1980)
We need Dr. Switzer and Dr. Salk to come into this neighborhood... and give it one big shot of penicillin.Jetzt müssen Dr. Switzer und Dr. Salk in die Nachbarschaft kommen und ihnen eine große Spritze Penizillin verabreichen! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
First, a vitamin shot.- Erst mal die Vitaminspritze. The Final Countdown (1980)
Now, you can take up your needles, Doctor and whatever's in them and get the hell out of here!Nehmen Sie nur Ihre Spritzen und was immer drin sein mag, und verschwinden Sie! The Final Countdown (1980)
No injections, no drugs.Keine Spritzen oder Pillen. The Night of the Hunted (1980)
We take them to the carriages, inject them, they die and are burnt.Sie bekommen eine Spritze. Wenn sie tot sind, verbrennen wir sie. The Night of the Hunted (1980)
I'll give you a shot to calm down.Ich gebe dir oben eine Spritze. Private Benjamin (1980)
Watch the water, you're getting it everywhere.He, spritzt mich nicht nass. Lasst das sein. The Young Master (1980)
I knew you were baiting me, so i told you a bigger bunch of bullshit.Hätte ich zugeben sollen, dass wir den wagen umgespritzt haben? Used Cars (1980)
That was the one that sprayed the slime on the poor doctor and made him... I need to see one of those eggs immediately.Na ja und aus diesem Ei spritzte der grüne Saft über den armen Doktor und die anderen Männer, es war furchtbar. Contamination (1980)
I'm now going to inject some of this liquid into the animal.Ich werde dieser weißen Ratte nur etwa einen halben Kubikzentimeter davon spritzen. Contamination (1980)
There are bloodstains all along the trail.Ja. Der ganze Weg ist voller Blutspritzer. Hell of the Living Dead (1980)
He splashed water all over the room.Das ganze Zimmer hat er vollgespritzt mit Wasser. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
All you need to do is help me buy into the big time then we could all profit.Wenn ihr mir mit einer kleinen Finanzspritze helft, profitieren wir alle davon. The Victims (1981)
Don't forget the poisoned umbrella jabbed into the calf.Die spritzen Gift in die... Und der Regenschirm mit der Giftnadel, die in die Wade geschossen wird. The Death List (1981)
That's why I made sure that the needles I gave you both were harmless.Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass Ihre Spritzen beide harmlos waren. Scanners (1981)
Yeah! - Hey.Jetzt spritzen wir ihm den Schlaf zu! Time Bandits (1981)
Had the manga ... in one hand and in the other hid the poison.Curtis war in der Küche und hat den Kuchen dekoriert. In der rechten Hand hatte er die Spritztüte. In der rechten hatte er die Giftflasche. Bloody Birthday (1981)
The fuel-injection system. It's driving me crazy.Die Einspritzpumpen machen mich wahnsinnig. The Cannonball Run (1981)
Or this.Und vielleicht noch die Spritze. The Cannonball Run (1981)
Yeah. He gives it to himself all the time.Er gibt sich die Spritze selbst. The Cannonball Run (1981)
Vicky's done everything but inject me with chicken soup.Vicky hat schon alles gemacht, außer mir Hühnersuppe zu spritzen. Deadly Blessing (1981)
You wanna come for a ride?Lust auf eine kleine Spritztour? The Funhouse (1981)
When was the last time you had a tetanus shot?Sag mal, wann hast du die letzte Tetanus-Spritze bekommen? Halloween II (1981)
Sorry, honey. Those shots are...Tut mir Leid, Schatz, diese Spritzen... The Howling (1981)
It's got a fractured injector line.Defekte Zuleitung zur Einspritzpumpe. The Road Warrior (1981)
No needles, no horseshit and you feel real.Keine Spritzen, nichts und du fühlst dich echt! Cannibal Ferox (1981)
-The water's great, Lilica.Das Wasser ist echt super, Lilica! Spritz nicht so rum, Chico! Pixote (1981)
They'll be cute, their little boys if they create them all by themselves... with all kind of shots somewhere...Wie werden ihre Kinder aussehen, wenn sie sie selber machen mit der Spritze. The Cabbage Soup (1981)
We could take them up in the Alps for a little spin.Wir könnten mit ihnen in die Alpen fahren, auf eine Art Spritztour. Stripes (1981)
He gave Ruth a shot. 24 hours, it was gone.Er hat Ruth eine Spritze gegeben. Thief (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRITZ    P R IH1 T S
PRITZL    P R IH1 T Z AH0 L
PRITZKER    P R IH1 T S K ER0
PRITZKERS    P R IH1 T S K ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflug {m}; Spritztour {f} | Ausflüge {pl}; Spritztouren {pl}jaunt | jaunts [Add to Longdo]
Detonationsspritzen {n}detonation spraying [Add to Longdo]
Einmalspritze {f}disposable syringe [Add to Longdo]
Einspritzdüse {f}injection nozzle [Add to Longdo]
Einspritzleitung {f} [auto]fuel injector rail [Add to Longdo]
Einspritzmotor {m}fuel-injected engine; engine with fuel injection [Add to Longdo]
Einspritzpumpe {f}injection pump [Add to Longdo]
Einspritzung {f} [auto]injection [Add to Longdo]
Einspritzventil {n}; Injector {m}injector [Add to Longdo]
Faser {f} | Fasern {pl} | gespritzte Fasr | synthetische Faserfiber [Am.]; fibre [Br.] | fibers [Am.]; fibres [Br.] | spray fibre | synthetic fibre [Add to Longdo]
Finanzspritze {f}infusion of cash; infusion of capital [Add to Longdo]
Grat {m}; Spritzgrat {m}burr [Add to Longdo]
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF) [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzdüse {f}fuel injection pump [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzung {f} [auto]fuel injection [Add to Longdo]
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying [Add to Longdo]
Metallspritzpistole {f}metallizing gun [Add to Longdo]
Ölspritze {f}oil syringe [Add to Longdo]
kalter Pfropfen; Spritzabfall {m}cold slug [Add to Longdo]
Plasmaspritzen {n}plasma spraying [Add to Longdo]
Polyurethan-Schaum {m}; PUR-Schaum {m} | gespritzter-PUR-Hartschaum | PU-geschäumt {adj}polyurethane foam | spray-applied polyurethane foam | polyurethane foamed [Add to Longdo]
Probeneinspritzung {f}sample injection [Add to Longdo]
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.] [Add to Longdo]
Schneckenspritzmaschine {f} [techn.]injection molding machine [Add to Longdo]
Spritze {f}; Injektion {f}jab [Add to Longdo]
Spritzarbeit {f}spatterwork [Add to Longdo]
Spritzasbest {m}sprayed asbestos [Add to Longdo]
Spritzbeton {m}sprayed concrete; shotcrete [Add to Longdo]
Spritzbeutel {m} [cook.]piping bag [Br.]; icing bag [Am.] [Add to Longdo]
Spritzdämmung {f}; Sprühisolierung {f}sprayed insulation [Add to Longdo]
Spritze {f} | Spritzen {pl}syringe | syringes [Add to Longdo]
Spritzenhaus {n} | Spritzenhäuser {pl}fire engine house | fire engine houses [Add to Longdo]
Spritzer {m}squirt [Add to Longdo]
Spritzerei {f}molding [Add to Longdo]
Spritzfahrt {f}; Spritztou {f}; kurze Reise {f} | Spritzfahrten {pl} | ein Spritzfahrt machenhop; spin | hops; spins | to go for a spin [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzgebäck {n}shortbread biscuits; shortbread cookies [Am.] [Add to Longdo]
Spritzgerät {n} | Spritzgeräte {pl}spreader | spreaders [Add to Longdo]
Spritzgießen {n} [techn.]injection moulding [Add to Longdo]
Spritzgießmaschine {f} [techn.]injection moulding machine [Add to Longdo]
Spritzguss {m} (Kunststoff)injection molding [Add to Longdo]
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]die casting [Add to Longdo]
Spritzgussaggregat {n} [techn.]injection set [Add to Longdo]
Spritzgussform {f} [techn.]injection mold [Add to Longdo]
Spritzgussstück {n} [techn.]die casting [Add to Longdo]
Spritzlack {m}spraying varnish [Add to Longdo]
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint [Add to Longdo]
Spritzmasse {f}sprayed material [Add to Longdo]
Spritzöl {n}splash oil [Add to Longdo]
Spritzpistole {f}airbrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリッツァー[, supurittsua-] (n) spritzer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
注射[ちゅうしゃ, chuusha] Injektion, Spritze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top