ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*peregrine*

P EH1 R AH0 G R IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peregrine, -peregrine-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peregrine(adj) ต่างแดน, See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
peregrine(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, See also: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป, Syn. mobile, wandering

English-Thai: Nontri Dictionary
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
peregrine(n) เหยี่ยวนกเขาใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวเพเรกริน[yīo phērēkrin] (n, exp) EN: Peregrine Falcon  FR: Faucon pélerin [m] ; Faucon des perdrix [m] ; Gros Émouchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEREGRINE P EH1 R AH0 G R IY2 N
PEREGRINES P EH1 R AH0 G R IY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, ] falcon; peregrine falcon (Falco peregrinus), #20,827 [Add to Longdo]
游隼[yóu sǔn, ㄧㄡˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] peregrine falcon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はやぶさ(P);ハヤブサ, hayabusa (P); hayabusa] (n) (uk) falcon (esp. the peregrine falcon, Falco peregrinus); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peregrine \Per"e*grine\ (p[e^]"[-e]*gr[i^]n; 277), n.
   The peregrine falcon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peregrine \Per"e*grine\ (p[e^]r"[-e]*gr[i^]n; 277), a. [L.
   peregrinus. See {Pilgrim}.]
   Foreign; not native; extrinsic or from without; exotic.
   [Spelt also {pelegrine}.] "Peregrine and preternatural heat."
   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Peregrine falcon} (Zool.), a courageous and swift falcon
    ({Falco peregrinus}), remarkable for its wide distribution
    over all the continents. The adult plumage is dark bluish
    ash on the back, nearly black on the head and cheeks,
    white beneath, barred with black below the throat. Called
    also {peregrine hawk}, {duck hawk}, {game hawk}, and
    {great-footed hawk}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peregrine
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   n 1: a widely distributed falcon formerly used in falconry [syn:
      {peregrine}, {peregrine falcon}, {Falco peregrinus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top