ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*crayon*

K R EY1 AA2 N   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crayon, -crayon-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon[VT] เขียนด้วยดินสอสี
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A, uh... single black crayon.เอ่อ... ดินสอดำแท่งเดียว In the Mouth of Madness (1994)
I did my paper on Harold and the Purple Crayon.ส่วนฉันเลือก ฮาโรนด์ กับดินสอสีม่วง The Story of Us (1999)
... withhismagiccrayon.... โดยใช้เพียงดินสอสี The Story of Us (1999)
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย The Story of Us (1999)
So crayons is more your thing ?เธอมีดินสอสีเยอะเลยนี่ Dead in the Water (2005)
Using your crayon. Can I join in?ใช้สีเทียนนะคะ Eternal Summer (2006)
Set up her daughter Marissa with some crayons.แล้วหาสีเทียนให้มาริสซ่า ลูกสาวเธอด้วย It's Alive! (2007)
That girl's gonna need more than crayons to make her world right.เด็กคนนั้นต้องการมากกว่าสีเทียน เพื่อทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ควรเป็น It's Alive! (2007)
I would get out my crayons and connect the dots.เธอเล่นเก่ง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
-Jerk my crayon and let me color your white.ใส่ดินสอสีของฉันซะ แล้วฉันจะทำให้คุณขาว Zack and Miri Make a Porno (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
They accept those in crayon?ใช้สีเทียนอันนั้นเขียนอะนะ ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Give a kid a crayon and she'll draw you a picture of how she's getting the hell out of Dodge.เอาสีเทียนให้เด็ก แล้วเด็กจะวาดรูปให้คุณ เป็นวิธีที่จะหนีพ้นจากสถานะการแย่ๆได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Crayon.สีเทียนน่ะ Family Remains (2009)
Uh, why are the children drawing with crayons?ทำไมเด็ก ๆ กำลังวาดรูปด้วยสีเทียนล่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
A book that would make Ulysses look like it was written in crayon.แต่แค่นี้มันก็เป็นระเบิดอัจฉริยะแล้ว Iron Man 2 (2010)
# Who has taken you from crayons to perfume ## ผู้ที่สอนเธอ ตั้งแต่สีเทียนถึงน้ำหอม # Journey to Regionals (2010)
I got knocked down an entire letter grade 'cause it was written in crayon.มันจะทำให้เกรดฉันดีขึ้นทั้งเทอมเลย เพราะมันเขียนด้วยสีเทียน Grilled Cheesus (2010)
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ Sanctuary (2010)
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ Sanctuary (2010)
Ironically, after the hayride, the boy left before the girl dressed like a crayon could find something to write his name and number.ตลกดีที่หลังนั่งรถ หนุ่มกลับไปก่อนน้องสีเทียน จะหาอะไรมาเขียนชื่อ กับเบอร์โทรของเขา Valentines Day II (2011)
I bet he doesn't recognize you. You were wearing a crayon costume.ฉันว่าเขาจำเธอไม่ได้ เธอแต่งชุดเป็นสีเทียน Valentines Day II (2011)
Hey, crayon girl, wait.สาวสีเทียน รอเดี๋ยว Valentines Day II (2011)
I went to the dance dressed as a crayon to get a boy to notice me.หนูแต่งเป็นสีเทียนไปงานเต้น เพื่อให้เขาจำหนูได้ Valentines Day II (2011)
"Hey, Crayon, do you know where I can get some drugs?เฮ้ สีเทียน รู้มั้ยว่า ผมพอจะหายาเสพติดได้ที่ไหนบ้าง? Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Nobody asked you, Crayon. Oh! Oh!ไม่มีใครถามเธอซะหน่อย สีเทียน หวังว่าคุณจะภูมิใจกับตัวเองนะ ยาเสพติด Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Oh, and Brittany, here's a note for you, handwritten and in crayon from the Human Cannon, saying how much it misses you.โอ้ และบริทนี่ นี่เป็นโน้ตสำหรับเธอ เขียนด้วยลายมือและดินสอสี จากปืนใหญ่มนุษย์ บอกว่ามันคิดถึงเธอมากแค่่ไหน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Cats with crayons could draw more convincingly.แมวที่วาดด้วยสีเทียน แม้จะดูเกินจริง Always in Control (2011)
Especially the part we added in crayon.โดยเฉพาะส่วนที่เราเขียน ด้วยสีเทียนเพิ่มลงไป Studies in Modern Movement (2011)
Should I write it out in crayon?หรือว่าต้องให้ฉันเขียนด้วยดินสอสี Lockout (2012)
And when I saw one written in crayon, I knew it was either you or Brittany, and you're the better speller.และเมื่อครูเห็นใบที่ เขียนด้วยสีเทียน ครูก็คิดว่าไม่เป็น เธอก็บริททานี่ แต่เธอสะกดคำเก่งกว่า The Spanish Teacher (2012)
Since that day, you have accomplished nothing except one memorandum written in crayon sayingเธอไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลยนอกจากบันทึก เขียนด้วยสีเทียนว่า Prom-asaurus (2012)
The last time I told Riley something she didn't want to hear, she made me eat crayons.ครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดกับไรลี่ย์ บางอย่างที่เธอไม่อยากได้ยิน เธอบังคับให้ฉันกินดินสอสี Take Her Out of the Ballgame (2012)
I am the aforementioned Bobby Raines, as most of you know, just a note, if you're gonna send me fan mail, don't put your name on the front in crayon 'cause I'm not opening it.ผมคือบ้อบบี้ เร็นท์ ที่บอกไปแล้ว อย่างที่พวกคุณรู้ แค่คุณส่งจดหมายมาชื่นชมผม Lekio (2012)
- And now it's back to the crayon mines for her.-และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะกลับไป /Nยังเหมืองสีเทียนของเธอแล้ว Remember the Time (2012)
"see other side," where you composed an elaborate crayon-scape entitled "Happyville.""ดูที่อีกหน้า" ซึ่งเธอได้วาด รูปด้วยสีเทียน แถมตั้งชื่อว่า "แฮปปี้วิลล์" Britney 2.0 (2012)
Anyway, to this day, I still can't see a box of crayons without crossing my legs.จนถึงวันนี้ฉันต้องหุบขาทุกครั้ง ที่เห็นกล่องสีเทียน The Parking Spot Escalation (2012)
I broke the crayon.- ไส้ดินสอหัก.. / Iron Man 3 (2013)
Filling out the ovals in crayon broke our Scantron machine.เธอกลับฝนนอกวงกลม โดยใช้สีเทียน ทำเครื่องตรวจกระดาษคำตอบพัง All or Nothing (2013)
-Crayon.- CrayonThe Way We Was (1991)
"Monsieur était beau.Monsieur etait beau. Le crayonBeverly Hills Cop III (1994)
Okay, Jean. I need reservations for three at Camols at 12:30 and if not, try Crayons.Okay, Jean, ich brauche um 12.30 einen Tisch für 3 Personen im "Camols" oder "Crayons". American Psycho (2000)
Probably because I'm obsessed with Harold and the Purple Crayon.Vielleicht weil ich Harold and the Purple Crayon so mag. Super Cool Party People (2006)
I'll take a crayon.Ich würde auch einen Crayon nehmen. Lassie Did a Bad, Bad Thing (2009)
If I was paying someone for sex, I don't think I'd want you in the corner with your crayons and sketch pad.Wenn ich jemanden für Sex bezahle, würde ich nicht wollen, dass du in der Ecke sitzt, mit deinen Crayons und deinem Skizzenblock. Looking for $220/Hour (2014)
Crayons:-Crayons: Chapter V (2017)
Ma soeura un crayonjaune.Ma soeur a un crayon jaune. Sabrina (1954)
Ma soeura un crayonjaune.Ma soeur a un crayon jaune. Sabrina (1954)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน[N] crayon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp dūay dinsø) EN: draw with a pencil   FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture   FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
เครื่องเหลาดินสอ[n. exp.] (khreūang lao dinsø) EN: sharpener   FR: taille-crayon [m]
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khao pā sī nāmtān) EN: Brown Wood Owl   FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
ปากกา[n.] (pākkā) EN: pen   FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
สีเทียน[n.] (sī thīen) EN: creyon   FR: crayon de cire [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: [classifier : pencils ; ingots of tin or lead]   FR: [classificateur : crayons ; lingots d'étain ou de plomb]
ที่เหลาดินสอ[n. exp.] (thī lao dinsø) EN: sharpener   FR: taille-crayon [m]
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYON    K R EY1 AA2 N
CRAYONS    K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayon    (v) krˈɛɪən (k r ei1 @ n)
crayons    (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)
crayoned    (v) krˈɛɪənd (k r ei1 @ n d)
crayoning    (v) krˈɛɪənɪŋ (k r ei1 @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]
Thermostift {m}thermocrayon [Add to Longdo]
Wachsmalstift {m}wax crayon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
クレヨン[, kureyon] (n) crayon (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\ (kr?"?n), n. [F., a crayon, a lead pencil
   (crayon Cont['e] Cont['e]'s pencil, i. e., one made a black
   compound invented by Cont['e]), fr. craie chalk, L. creta;
   said to be, properly, Cretan earth, fr. Creta the island
   Crete. Cf. {Cretaceous}.]
   1. An implement for drawing, made of clay and plumbago, or of
    some preparation of chalk, usually sold in small prisms or
    cylinders.
    [1913 Webster]
 
       Let no day pass over you . . . without giving some
       strokes of the pencil or the crayon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black crayon gives a deeper black than the lead
      pencil. This and the colored crayons are often called
      chalks. The red crayon is also called sanguine. See
      {Chalk}, and {Sanguine}.
      [1913 Webster]
 
   2. A crayon drawing.
    [1913 Webster]
 								

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top