ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aegean*

EY2 JH IY1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aegean, -aegean-
Possible hiragana form: あえげあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Aegeanศิลปะอีเจียน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลเอเจี้ยน[Thalē Ējīen] (n, prop) EN: Aegean Sea  FR: mer Égée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGEAN EY2 JH IY1 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱琴海[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea, #41,167 [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey), #228,148 [Add to Longdo]
勒斯波斯[Lè sī bō sī, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ, ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
勒斯波斯岛[Lè sī bō sī dǎo, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
桑托里尼岛[sāng tuō lǐ ní dǎo, ㄙㄤ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˇ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Santorini (volcanic island in the Aegean sea) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEgean \[AE]*ge"an\, a. [L. Aegeus; Gr. ?.]
   Of or pertaining to the sea, or arm of the Mediterranean sea,
   east of Greece. See {Archipelago}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aegean
   adj 1: of or relating to or characteristic of the prehistoric
       Aegean civilization
   2: of or relating to or bordering the Aegean Sea; "Aegean
     islands"
   n 1: an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a
      main trade route for the ancient civilizations of Crete and
      Greece and Rome and Persia [syn: {Aegean}, {Aegean Sea}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top