ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*肉牛*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 肉牛, -肉牛-
Japanese-English: EDICT Dictionary
肉牛[にくぎゅう, nikugyuu] (n) beef cattle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no porterhouse.[CN] 我不是要买上等腰肉牛 The Lie (2009)
These are meat cows, not milking cows.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}这些是肉牛 不是奶牛 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}These are meat cows,not milking cows. I Origins (2014)
But if you can't buy no porterhouse steak and you still wants to eat something that tastes good, what do you do then?[CN] 但如果买不起腰肉牛排 而你又想弄点好吃的,该怎么办? The Sunset Limited (2011)
So all dairy cows go to the beef industry?[CN] 因此,所有奶牛去 在肉牛业? Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
Well, we could put all of this together, in a soup and we could pretend it's a porterhouse steak, Andy.[CN] 我们可以把这所有的加在汤里 可以假称为上等的腰肉牛排,安迪 Man on the Moon (1999)
I moved beeves all over the map, with all sorts of crews from terrible to worse to get this position.[JA] 肉牛をあらゆる場所に 多くのクルーと移動させ やっとの思いで この地位を得た Bone Tomahawk (2015)
All right, let me show you where we keep the Muscle Milk.[CN] 我带你看看我们的肌肉牛奶放在哪 SEAL Hunter (2014)
Rosemary, I got a two-inch thick sirloin steak defrosting now.[CN] 迷迭香, 我得到一二寸厚的 牛的上部腰肉牛排现在除霜。 Rosemary's Baby (1968)
Beef, pork, diced beef, diced pork with corn...[CN] 还是猪肉牛肉瓜瓜菜菜玉米肉粒 McDull, Prince de la Bun (2004)
...porterhouse steak, seared, medium rare.[CN] 上等腰肉牛排 焦的,五成熟 Law Abiding Citizen (2009)
Anybody can make a porterhouse steak taste good.[CN] 是个人就可以把腰肉牛排做的很好吃 The Sunset Limited (2011)
Oh, those are two beautiful prime rib eye steaks.[CN] 哦 这是两块美味的眼肉牛 The Girl in the Gator (2007)
Haji, I got no beefs with you, okay?[JA] ハジ あなたは私と同じで 肉牛は食べないでしょ? VS. (2009)
trucking all that stuff around, keeping it cold, it turns out each burger has a pretty significant carbon footprint of its own.[CN] 宰杀肉牛取肉的过程 以冷藏货柜四处运送所有物料 总结起来每个汉堡 都累积了大量碳足迹 Six Degrees Could Change the World (2008)
Back home. I cut meat.[CN] 回家后,我继续卖猪肉牛 Tigerland (2000)
If it's the porterhouse you're looking for, we're out.[CN] 如果你是想买上等腰肉牛排 我们已经卖光了 The Lie (2009)
Rump steak?[CN] 臀肉牛排? 是给我的 Rump steak? Jobs for the Boys (1980)
- Yeah! - Thank you. Thank you so much.[CN] 猪朋友 我们很乐意观赏你们的小肥肉牛仔秀 The Angry Birds Movie (2016)
I mean I could have pig and beef.[CN] 我意思是 我可以猪肉牛肉一起吃 Will You Tolerate This? (2006)
Look at 'em. They're cattle... pieces of meat.[CN] 看看他们 全都是肉牛 Blade (1998)
For beef, the animals are all branded in this instance, on the face.[CN] 肉牛必须被烙印. 这烙印打在脸上 Earthlings (2005)
Let 'er go, boys![CN] 我们本来要表演小肥肉牛仔秀 The Angry Birds Movie (2016)
Lauders, get some lamb out of the freezer so I can prep it for tomorrow.[CN] 的Lauders,把肉牛冷却器 这样我就可以自己做饭的明天。 Devoured (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top