ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทำให้เข้ากับ*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำให้เข้ากับ, -ทำให้เข้ากับ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Puts me in the mood.ทำให้เข้ากับอารมณ์ Bandidas (2006)
Let's try to do it with the music.คราวนี้ มาทำให้เข้ากับจังหวะดนตรีกัน Episode #1.3 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate[VT] จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
adapt[VT] ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
fashion to[PHRV] ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ
stylize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ, Syn. accord, conform, formalize
shape to[PHRV] ทำให้เข้ากับ
unify with[PHRV] ทำให้เข้ากับ, See also: รวมเข้ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)
citify(ซิท'ทิไฟ) {citified,citifying,citifies} vt. ทำให้เข้ากับเมือง, See also: citification n.
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top