Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sich แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
63 ผลลัพธ์ สำหรับ sich  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sich-, *sich*

Hope Dictionary
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
Nontri Dictionary
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
Longdo Unapproved EN-TH
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajit phan Jīn ) EN: Chinese Leaf Warbler   FR: Pouillot du Sichuan ? [m]
CMU Pronouncing Dictionary
SICHEL   S IH1 K AH0 L
SICHUAN   S IH2 CH W AA1 N
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
四川[Sì chuān, ㄙˋ ㄔㄨㄢ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都, #2,385 [Add to Longdo]
四川省[Sì chuān shěng, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄕㄥˇ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都, #7,914 [Add to Longdo]
花椒[huā jiāo, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠ, ] Sichuan pepper; Chinese prickly ash, #19,312 [Add to Longdo]
四川大学[Sì chuān Dà xué, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sichuan University, #26,880 [Add to Longdo]
川剧[Chuān jù, ㄔㄨㄢ ㄐㄩˋ, / ] Sichuan opera, #35,990 [Add to Longdo]
巴蜀[Bā shǔ, ㄅㄚ ㄕㄨˇ, ] Sichuan; originally two provinces of Qin and Han, #36,332 [Add to Longdo]
四川盆地[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Sichuan basin, #38,500 [Add to Longdo]
四川日报[Sì chuān rì bào, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sichuan Daily, #67,393 [Add to Longdo]
川滇藏[Chuān Diān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄉㄧㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan, Yunnan and Tibet [Add to Longdo]
川藏[Chuān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan and Tibet [Add to Longdo]
Longdo Approved DE-TH
sichreflexive pronoun คล้าย himself ในภาษาอังกฤษ
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น , See also: S. anfangen zu arbeiten,
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
sich ausruhen(vt) |ruhte sich aus, hat sich ausgeruht| พักจากความเหนื่อยล้า, พักเหนื่อย(จากการทำงานหรือจากความเครียด) , See also: Related: sich erholen
sich ausziehen(vt) |zog sich aus, hat sich ausgezogen| ถอดเสื้อผ้า
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,
Longdo Unapproved DE-TH
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
DING DE-EN Dictionary
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping [Add to Longdo]
sich Bahn brechento forge [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento fall to pieces [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento come apart [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen [ugs.]to give beans [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ugs.]to get one down oneself [Add to Longdo]
sich in Dunst auflösento go up in smoke [Add to Longdo]
sich zum Einsatz meldento report for duty [Add to Longdo]
sich nicht vom Fleck rührennot to budge [Add to Longdo]
sich gegenseitig ins Gehege kommento tread on each other's toes [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
sich auf den Heimweg machento strike out for home [Add to Longdo]
sich im Hintergrund haltento efface [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]
ハープシコード[, ha-pushiko-do] (n) harpsichord [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
花椒塩[ホワジャオイエン, howajaoien] (n) huajiaoyan; Sichuan pepper-salt [Add to Longdo]
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash [Add to Longdo]
山椒餅[さんしょうもち, sanshoumochi] (n) mochi with sansho (sichuan pepper) [Add to Longdo]
四川[しせん, shisen] (n) Sichuan (China); Szechuan; Szechwan [Add to Longdo]
四川料理[しせんりょうり, shisenryouri] (n) Szechuan cuisine; Sichuan cuisine [Add to Longdo]
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense) [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
傾く[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] sich_widmen, aufgehen_in [Add to Longdo]
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]
Time: 0.0126 seconds, cache age: 201.716 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม