separated แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


50 ผลลัพธ์ สำหรับ separated
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -separated-, *separated*, separat, separate

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment. ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
They separated us. They were trying to make me kill her. มันเเยกเรา บังคับให้ผมฆ่าเธอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Does it rankle, being separated in this way? ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย Gandhi (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren. ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance. เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,  คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
"A man shouldn't be separated from his luggage." It's neither here nor there, but in the middle. สำนวนของเฮนรี่ คิสซิงเจอร์ "อย่าแยกผู้ชายออกจากกระเป๋า" Punchline (1988)
But not too far so they get separated from us. แต่อย่าไกลจนแยกส่วนจากเรานะ Casualties of War (1989)
My son and I got separated in the confusion and smoke. ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second. และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น Cool Runnings (1993)
I rented that room when I separated from my wife. ผมเช่าห้องนั้นไว้ให้ภรรยาผม Ghost in the Shell (1995)
I don't want to be separated from you any longer. ฉันไม่อยากอยู่แยกจากคุณ Autumn in My Heart (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatedBritain is separated from the Continent by the Channel.
separatedBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separatedHe didn't like being separated from his family.
separatedIreland and England are separated by the sea.
separatedOur teacher separated us into two groups.
separatedOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
separatedThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
separatedThe couple separated, never to see each other again.
separatedThe known must be separated from the unknown.
separatedThe policeman separated the two men who were fighting.
separatedThe scandal separated him from his friend.
separatedThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ขาด[khāt] (v) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed
เลิกรา[loēkrā] (v) EN: fall off ; be separated  FR: se détacher
พลัด[phlat] (v) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost  FR: se désunir ; se séparer
พลัดพราก[phlatphrāk] (v) EN: be separated from ; be parted from  FR: être séparé ; être éloigné
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
แตก[taēk] (v) EN: be separated ; separate
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir
แยก[yaēk] (v) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect  FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer

CMU Pronouncing Dictionary
separated

Oxford Advanced Learners Dictionary
separated

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ,  ] separated by (distance or time etc) #13,699 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare #73,226 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
abgesondert { adj } | abgesonderter | am abgesondertstenseparated | more separated | most separated [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
離れる[はなれる, hanareru] (v1, vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P) #11,834 [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r, vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
割ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying) [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na, n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
死に別れる[しにわかれる, shiniwakareru] (v1, vi) to be separated by death [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp, adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] (n) (obsc) { comp } (See 分断前部) widow (one or more lines separated from the rest of the preceding passage by page or column break) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0265 seconds, cache age: 0.301 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม