football แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


81 ผลลัพธ์ สำหรับ football
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -football-, *football*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
football(n) ลูกฟุตบอล, See also: ลูกบอล, Syn. ball
football(n) กีฬาฟุตบอล, Syn. soccer
footballer(n) นักฟุตบอล, Syn. soccer player

Hope Dictionary
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล, กีฬารักบี้, สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
association footballเกมฟุตบอล

Nontri Dictionary
football(n) ลูกฟุตบอล, กีฬาฟุตบอล

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football Sweatersเสื้อทีมของผู้เล่นฟุตบอล [การแพทย์]

WordNet (3.0)
football(n) any of various games played with a ball (round or oval) in which two teams try to kick or carry or propel the ball into each other's goal, Syn. football game
football(n) the inflated oblong ball used in playing American football
football-shaped(adj) shaped in the form of a football

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
football

n. An inflated ball to be kicked in sport, usually made in India rubber, or a bladder incased in Leather. Waller. [ 1913 Webster ]

The American football is an oblate spheroid, with pointed ends. In other countries, the football is the same as a soccer ball. The games played with the two different balls are different. In the United States, the game played with a soccer ball is called soccer. [ PJC ]

2. The game played with a football{ 1 }, by two opposing teams of players moving the ball between goals at opposite ends of a rectangular playing field. Outside the United States football refers to soccer, and in England, also to rugby, but in the United States the shape of the ball and the rules of the game are different. Arbuthnot. [ 1913 Webster +PJC ]

3. Soccer or rugby. [ Brit. ] [ PJC ]

4. [ fig. ] Something which is treated in a rough manner, usually as part of a dispute; as, a political football. [ PJC ]

footballer

n. an athlete who plays football.
Syn. -- football player. [ WordNet 1.5 ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think she killed the footballer? คุณว่าเธอฆ่านักฟุตบอลนั่นรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
Anyway, he starts playing tackle football when he's 10 years old and one day he says to me and he says he's afraid of being hit. ตอนนั้นแฟรงค์หัดเล่นฟุตบอล วันนึงเขามาบอกว่าพ'อผมกลัวถูกอัด The Bodyguard (1992)
The medal I won at football. ที่ฉันได้รับรางวัลเหรียญฟุตบอล In the Name of the Father (1993)
And you sat on the sidelines shouting instructions... like you could only see what I was doing... you couldn't even fucking play football... and you could only see what I was doing wrong. และคุณนั่งอยู่บน sidelines ตะโกนคำแนะนำ ... เช่นคุณจะสามารถดู สิ่งที่ฉันทำ ... คุณอาจจะไม่ได้ ร่วมเพศเล่นฟุตบอล ... In the Name of the Father (1993)
And your tongue swelled up like a football. และลิ้นของคุณ พองตัวขึ้นเช่นฟุตบอล In the Name of the Father (1993)
That's the length of five football fields. นั่นเป็นความยาวของห้าสนามฟุตบอล The Shawshank Redemption (1994)
-...the one who looks like a football player. คนที่เหมือนกับนักฟุตบอล Oh, God! (1977)
Now, see, that's what I'm talking about. Football takes concentration. นี่ ฟังนะ ฉันกำลังพูดเรื่องฟุตบอล สนใจฟังกันหน่อย Stand by Me (1986)
You play football? เธอเล่นฟุตบอล? Stand by Me (1986)
Do you play football? เธอเล่นฟุตบอลรึ? Stand by Me (1986)
Yeah, well, your brother, Denny, sure could play football. ใช่ เอ่อ พี่ชายเธอ เด็นนี่ เขาเล่น ฟุตบอลได้แน่ๆ Stand by Me (1986)
We could have sports books - baseball, football... Really, it would work for almost any sport. ไม่เอาน่า.. Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footballA football team consists of eleven players.
footballAs the Japanese like baseball, so the Americans like football.
footballBoys always want to play football after school.
footballDid you get hurt in the football game?
footballFootball is an old game.
footballFootball is my favorite game.
footballFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
footballFootball was played in China in the second century.
footballGary found an outlet for his energy in playing football.
footballHe doesn't like tennis much, but he really gets carried away with football.
footballHe grew up to be a college football player.
footballHe is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นักเตะ(n) footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count Unit: คน, Notes: (ปาก)
ฟุตบอล(n) football, See also: soccer, Syn. บอล, Example: ตามโรงเรียนต่างๆ ได้จัดให้มีการสอนฟุตบอล ทำให้ผู้หญิงหันมาเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น, Thai Definition: กีฬาการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน แย่งกันเตะลูกเพื่อให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
สนามฟุตบอล(n) football field, See also: soccer field, Example: งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
นักฟุตบอล(n) footballer, See also: football player, soccer player, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อเมริกันฟุตบอน[Amērikan futbøn] (n, exp) EN: American football ; football (Am.)  FR: football américain [ m ]
ฟูแล่ม[Fūlaem] (tm) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham
ฟุตบอล[futbøn] (n) EN: football ; soccer  FR: football [ m ]
ฟุตบอลโลก[futbøn lōk] (n, exp) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [ f ]
ฟุตบอลโลกหญิง[futbøn lōk ying] (n, exp) FR: Coupe du monde de football féminin [ f ]
การแข่งฟุตบอล[kān khaeng futbøn] (n, exp) FR: match de football [ m ] ; rencontre de football [ f ]
คอฟุตบอล[khø futbøn] (n, exp) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [ m ] ; mordu de football [ m ]
กีฬาฟุตบอล[kīlā futbøn] (n, exp) EN: football ; soccer  FR: football [ m ]
เล่นฟุตบอล[len futbøn] (v, exp) EN: play soccer  FR: jouer au football
ลูก[lūk] (classif, (n)) EN: [ classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons ]  FR: [ classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs ]

CMU Pronouncing Dictionary
football
footballs
football's

Oxford Advanced Learners Dictionary
football
footballs
footballer
footballers

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
足球[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ,  ] football; soccer #1,633 [Add to Longdo]
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ,    /   ] football field; soccer field #18,559 [Add to Longdo]
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ,    /   ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc) #28,968 [Add to Longdo]
足球迷[zú qiú mí, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ,   ] football fan [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fußball { m } | Fußbälle { pl }football | footballs [Add to Longdo]
Football { m } [ sport ]American football [Add to Longdo]
Fußballplatz { m } | Fußballplätze { pl }football ground | football grounds [Add to Longdo]
Fußballplatz { m }football pitch [Add to Longdo]
Fußballspiel { n } | Fußballspiele { pl }football match | football matches [Add to Longdo]
Fußballspieler { m }; Fußballspielerin { f } | Fußballspieler { pl }football player | football players [Add to Longdo]
Fußballstutzen { m }; Stutzen { m }football sock [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
レギュラー[regyura-] (adj-na) (1) regular; (n) (2) (See レギュラーメンバー) regular member (e.g. of football team, etc.); (3) (See 無鉛レギュラー) regular (petrol, gasoline); (P) #1,572 [Add to Longdo]
フットボール[futtobo-ru] (n) (See サッカーボール) football; (P) #3,448 [Add to Longdo]
アメリカンフットボール[amerikanfuttobo-ru] (n) American football #7,091 [Add to Longdo]
蹴球[しゅうきゅう, shuukyuu] (n) football; soccer #15,054 [Add to Longdo]
アソシエーションフットボール[asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer [Add to Longdo]
アメフト[amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P) [Add to Longdo]
アメリカプロフットボールリーグ[amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL [Add to Longdo]
ア式蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
キッカー[kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0244 seconds, cache age: 0.233 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม