Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ festival แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ festival  F EH1 S T AH0 V AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -festival-, *festival*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
festival(n) เทศกาล, See also: วันเทศกาล, งานฉลอง, Syn. gala, celebration, festivity
festival(adj) ซึ่งเฉลิมฉลอง, See also: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง, Syn. convivial, joyous, Ant. funeral, mournful

Hope Dictionary
festival(เฟส'ทิเวิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง, วันเทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, งานเฉลิมฉลอง, งานรื่นเริงตามฤดูกาล, การรื่นเริง, การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking, carnival

Nontri Dictionary
festival(n) งานนักขัตฤกษ์, งานพิธี, งานฉลอง, งานเทศกาล, งานรื่นเริง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps on journey to rice festival we will all see one. Perhaps on journey to rice festival we will all see one. Anna and the King (1999)
Now start preparing for the July festival with Lady Han Sure. ลำบากเจ้าแล้ว งั้นแต่นี้ไป เจ้าก็ช่วย ฮันซังกุงเตรียมของเซ่นไหว้ ที่จะใช้ในเทศกาลเดือนเจ็ด The Great Jang-Geum (2003)
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,  ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ My Little Bride (2004)
Student Music Festival Band Application การประกวดวงดนตรีนักเรียน Swing Girls (2004)
We just found out. An annual music festival in the city เราพึ่งรู้ว่า มีการประกวดทุกปีในเมือง Swing Girls (2004)
Say, we heard back from the Musical Festival have you? เอาละเราได้คำตอบรับการประกวด แล้วพวกเธอล่ะ Swing Girls (2004)
Music Festival Application Video เทปสมัครประกวดดนตรี Swing Girls (2004)
Our conductor, Ozawa, can't make it to the festival tomorrow อ.โอซาวะ ไปนำวงให้เราในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Swing Girls (2004)
Well uh... But there's a festival this weekend ก็ไม่เชิง แต่ว่า สุดสัปดาห์นี้จะมีงานเทศกาล Be with You (2004)
Want to go to the festival this Saturday? อยากไปงานเทศกาลวันเสาร์มั๊ย? Be with You (2004)
That's what the festival is for. ถึงมีงานเฉลิมฉลองไง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
60th Agency of Cultural Affairs Art Festival participating piece ผลงานเข้าร่วมเทศกาลศิลปะวัฒธรรมครั้งที่ 60 Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
festivalA big crowd of people collected to watch the festival.
festivalA festival is held at the rice harvest.
festivalAre there any towns with festivals near here?
festivalAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
festivalBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
festivalEach year Hammamatsu has a kite festival.
festivalEvery year, a festival is held when it is the best time to see the cherry trees.
festivalHe organized a summer rock festival.
festivalHe took no photos of the festival.
festivalHe will play the leading role for the first time in the next school festival.
festivalI'd like to go to Takayama during festival time.
festivalIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เทศกาล(n) festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai Definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
สารท(n) festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai Definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานเฉลิมฉลอง(n) celebration, See also: festival, festivity, red-letter day, Syn. งานฉลอง, งานสมโภช, Example: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
งานรื่นเริง(n) festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count Unit: งาน
งานสมโภช(n) celebration, See also: festival, festivity, ceremony, Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, Example: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น, Count Unit: งาน
มหกรรม(n) festival, See also: celebration, festivity, Syn. การฉลอง, Example: รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25, Notes: (บาลี)
นักขัตฤกษ์(n) festival, See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday, Example: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์, Count Unit: วัน, Thai Definition: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ลอยกระทง[Løi Krathong] (n, prop) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony  FR: fête des lumières [ f ] ; Loy Krathong [ m ]
มหกรรม[mahakam] (n) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity  FR: célébration [ f ] ; culte [ m ] ; fête [ f ]
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
งานฉลอง[ngān chaløng] (n, exp) EN: celebration ; fete ; festival ; carnival  FR: célébration [ f ] ; fête [ m ] ; festival [ m ] ; carnaval [ m ]
งานสงกรานต์[ngān Songkrān] (n, exp) EN: Songkran Festival  FR: fête du Songkran [ f ]
ประเพณีลอยกระทง[praphēnī Løi Krathong] (n, exp) EN: Loy Kratong Festival  FR: tradition du Loy Krathong [ f ]
สารท[sāt] (n) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony  FR: cérémonie [ f ]
สงกรานต์[Songkrān] (n, prop) EN: Songkran Festival ; Thai New Year ; Water Festival  FR: Songkran [ m ] ; fête du Songkran [ f ] ; Nouvel an thaï [ m ]
เทศกาล[thētsakān = thēsakān] (n) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration  FR: festivité [ m ] ; festival [ m ]
เทศกาลกินเจ[thētsakān kinjē] (n, exp) EN: Chinese Vegetarian Festival

CMU Pronouncing Dictionary
FESTIVAL F EH1 S T AH0 V AH0 L
FESTIVAL F EH1 S T IH0 V AH0 L
FESTIVALS F EH1 S T AH0 V AH0 L Z
FESTIVALS F EH1 S T IH0 V AH0 L Z
FESTIVAL'S F EH1 S T IH0 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
festival (n) fˈɛstɪvəl (f e1 s t i v @ l)
festivals (n) fˈɛstɪvəlz (f e1 s t i v @ l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
节庆[jié qìng, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] festival, #27,444 [Add to Longdo]
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, ] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc) [Add to Longdo]
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, / ] festival season [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, Syn. Fest

DING DE-EN Dictionary
Altstadtfest { n }festival in the old town [Add to Longdo]
Festhalle { f }festival hall [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n, vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
かまくら[kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
ねぶた[nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1086 seconds, cache age: 0.089 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม