Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ feast แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


68 ผลลัพธ์ สำหรับ feast  F IY1 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -feast-, *feast*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
feast(n) งานฉลอง, See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล, Syn. banquet, festival, carnival
feast(vi) เลี้ยง, See also: กินเลี้ยง, เลี้ยงรับรอง, จัดงานเลี้ยง, Syn. banquet, feed, attend

Hope Dictionary
feast(ฟีสทฺ) { feasted, feasting, feasts } n. พิธีฉลอง, งานเลี้ยง, งานฉลอง, อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี, ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
feastfuladj. ร่าเริง, สนุกสนาน, Syn. festive

Nontri Dictionary
feast(n) งานกินเลี้ยง, งานฉลอง, พิธีฉลอง, อาหาร
feast(vi) กินเลี้ยง, ร่วมงานฉลอง, ร่วมงานเลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At a feast by lottery the victim was chosen. โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก. The Great Dictator (1940)
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacy แม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And now, could I have another feast of lemon juice? ขอน้ำมะนาวอีกหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
It just so happens that Halloween is based... on the ancient feast called All Hallows Eve. มันก็แค่เป็นเหตุการณ์ โดยพื้นฐานฮาโลวีนแล้ว... .. จะเป็นงานเลี้ยงฉลองที่เก่าแก่ ที่เรียกว่า ฮาโลว์อีฟ Hocus Pocus (1993)
Just feast your eyes upon my face. เพียงเธอชายตามองมาที่ใบหน้าฉัน James and the Giant Peach (1996)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years. เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
- I can see it now. - "A feast for the palate and for a girl's eyes." อาหารเอมโอษฐ์ให้อาหารตาแก่สาว ๆ Woman on Top (2000)
Let the feast begin. เริ่มงานเลี้ยงได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
All the sooner to feast on our naked heads. มาขยํ้าหัวเราในไม่ช้า The Scorpion King (2002)
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory. คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา The Scorpion King (2002)
The feast is over. งานฉลองเลิกเเล้ว The Scorpion King (2002)
Before we begin the feast let us have a round of applause for Professor Sprout, Madam Pomfrey whose Mandrake juice has been so successfully administered to all who had been Petrified. ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลี้ยง ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับศจ.สเปราต์ มาดามพอมฟรีย์ ที่ได้รับความสำเร็จ ในการใช้น้ำแมนแดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feastA contented mind is a perpetual feast.
feastA frenzied feasting tells of the beginning.
feastEnough is as good as a feast.
feastHe made a speech at the wedding feast.
feastHer lovely voice was a real feast to the ears.
feastHe says firefighting is a feast or famine job.
feastMy work is always feast or famine.
feastThe first virtue of a painting is to be a feast for the eyes.
feastThey feasted on lobster and steak.
feastWhat a feast we had when we visited my aunt!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
งานเลี้ยง(n) banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count Unit: งาน
เลี้ยงข้าว(v) feast, See also: banquet, Example: วันนี้พ่อพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าว, Thai Definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงโต๊ะ(v) banquet, See also: feast, give a party, Example: เพ็ญโฉมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงโต๊ะ เพื่อเป็นการฉลองที่ได้หลานคนแรก, Thai Definition: เลี้ยงแขกอย่างกินโต๊ะ, เลี้ยงแขกอย่างนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
กินดอง(v) feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai Definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินโต๊ะ(v) banquet, See also: feast, have a Chinese dinner, Syn. กินโต๊ะจีน, Example: งานเลี้ยงแต่งงานคืนนี้เขาจัดให้กินโต๊ะ, Thai Definition: กินเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแบบนั่งโต๊ะ
กินเลี้ยง(v) feast, See also: banquet, Syn. ทานเลี้ยง, Example: ในงานนี้เมื่อกินเลี้ยงเสร็จก็มีการเต้นรำเป็นที่สนุกสนาน
กินสี่ถ้วย(v) feast in a party, See also: have a dinner in a banquet which has special 4 desserts, Thai Definition: กินเลี้ยงในพิธีงาน [ สี่ถ้วย คือ ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคู), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีน้ำกะทิใส่ชามอยู่กลาง ], Notes: (ถิ่นอีสาน)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กินดอง[kindøng] (v) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast  FR: participer à la noce
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
งานเลี้ยง[ngān līeng] (n, exp) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party  FR: banquet [ m ] ; réception [ f ] ; festin [ m ] ; dîner [ m ]
เทศกาล[thētsakān = thēsakān] (n) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration  FR: festivité [ m ] ; festival [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
FEAST F IY1 S T
FEASTS F IY1 S T S
FEASTED F IY1 S T IH0 D
FEASTER F IY1 S T ER0
FEASTING F IY1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
feast (v) fˈiːst (f ii1 s t)
feasts (v) fˈiːsts (f ii1 s t s)
feasted (v) fˈiːstɪd (f ii1 s t i d)
feasting (v) fˈiːstɪŋ (f ii1 s t i ng)
feast-day (n) fˈiːst-dɛɪ (f ii1 s t - d ei)
feast-days (n) fˈiːst-dɛɪz (f ii1 s t - d ei z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #8,536 [Add to Longdo]
盛宴[shèng yàn, ㄕㄥˋ ㄧㄢˋ, ] feast, #11,690 [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #43,375 [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, / ] feast; goblet, #53,090 [Add to Longdo]
欢宴[huān yàn, ㄏㄨㄢ ㄧㄢˋ, / ] feast; celebration, #83,598 [Add to Longdo]
圣心节[shèng xīn jié, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Feast of the Sacred Heart [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Augenweide { f }feast for the eyes [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
一席[いっせき, isseki] (n) sitting; feast; speech [Add to Longdo]
宴(P);讌(oK)[うたげ(P);えん, utage (P); en] (n) party; banquet; feast; (P) [Add to Longdo]
下物[かぶつ, kabutsu] (n) drinking feast [Add to Longdo]
夏至祭[げしさい, geshisai] (n) Midsummer; midsummer festivities; midsummer feast [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2312 seconds, cache age: 0.018 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม