Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ expansion แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


100 ผลลัพธ์ สำหรับ expansion  IH0 K S P AE1 N SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -expansion-, *expansion*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
expansion(n) การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension

Hope Dictionary
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย, ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น

Nontri Dictionary
expansion(n) การขยายตัว, ส่วนที่ขยายออก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansionการขยายตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion boardแผงขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion gun; reaction gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
expansion of a determinantการกระจายตัวกำหนด, การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion of seriesการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion plug; core hole plug; core plug; freeze plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expansion tankถังรับการขยาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก, ดันออกรอบๆข้าง, การขยายตัว, ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
expansion jointexpansion joint, รอยต่อเผื่อการขยายตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
expansion slotช่องเสียบขยาย, ช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งเป็นลักษณะของการ์ดส่วนต่อขยายเพิ่มเติม เช่น การ์ดแสดงผล การ์ดแลน การ์ดเสียง โมเด็ม โดยการเพิ่มอุปกรณ์แต่ละชนิดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนและชนิดของช่องสำหรับติดตั้งในเมนบอร์ดแต่ละรุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
expansion valveลิ้นขยาย, ลิ้นที่ควบคุมการไหลของของเหลว เมื่อลิ้นนี้เปิดของเหลวที่มีความดันสูงจากท่อเล็กจะไหลไปสู่ท่อใหญ่ ของเหลวจึงมีความดันลดลง และปริมาตรเพิ่มขึ้น ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สและมีอุณหภูมิลดลง  เช่น ลิ้นที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำยาเครื่องทำความเย็น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Expansion, Hypertonicการเพิ่มแบบฮัยเปอร์โทนิค [การแพทย์]
Expansion, Hypotonicการเพิ่มแบบฮัยโปโทนิค [การแพทย์]
Expansion, Isotonicการเพิ่มแบบไอโซโทนิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know that chest expansion programme on late-night TV? การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ Fight Club (1999)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label. อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites. การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
Tonight we're announcing the expansion of our healing centers. พ่อซ่อมมันด้วยต้วเองเพื่อลูก V (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss. การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
# Then nearly 14 billion years ago expansion started... # Then nearly 14 billion years ago expansion started... The Jiminy Conjecture (2009)
* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started... * our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait! The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
He struck out. * Our whole universe was in a hot, dense state * * Then nearly 14 billion years ago expansion started... เขาหมดตูด นี่ เธอ 2 คนรู้หรือเปล่าว่า The Vengeance Formulation (2009)
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago. เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา Inception (2010)
Which is why I said Left 4 Dead 2 would be better as an expansion pack... นี่คือเหตุผมที่ชั้นบอกว่าเกมLeft 4 Deadภาค2คงจะดีกว่า ถ้าเป้นภาคเสริมมา ชั้นต้องการให้นายช่วย Chuck Versus the Tic Tac (2010)
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments. มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก Airiseu: Deo mubi (2010)
* Then nearly 14 billion years ago expansion started... ... ... ... ... The Psychic Vortex (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expansionShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
expansionThe expansion is aging.
expansionThe Japanese economy recorded more than 60 months of continuous expansion.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อัตราขยาย(n) expansion ratio, See also: expansion rate, increasing rate, Example: ปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น
การต่อเติม(n) expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai Definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การเติบใหญ่(n) growth, See also: expansion, extension, development, Syn. การขยายใหญ่, Example: การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยสะท้อนถึงการเติบใหญ่ของค่านิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตตลอดจนมิติทางจิตใจสังคม
การแผ่อาณาเขต(n) territory expansion, See also: expansion, extension, spread, Syn. การขยายอาณาเขต
การขยับขยาย(n) expansion, See also: extension, widening, enlargement, Syn. การขยาย, Example: การขยับขยายมาสู่บ้านใหม่ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
ความกว้างขวาง(n) wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [ m ] ; niveau d'expansion [ m ]
การขยาย[kān khayāi] (n) EN: enlargement ; magnification ; expansion  FR: agrandissement [ m ]
การขยายกิจการ[kān khayāi kitjakān] (n, exp) EN: expansion growth ; intensive growth
การขยายตลาด[kān khayāi talāt] (n, exp) EN: expansion of the market
การขยายธุรกิจ[kān khayāi thurakit] (n, exp) EN: expansion of business
การขยายตัว[kān khayāitūa] (n) EN: expansion
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[kān khayāitūa khøng sētthakit] (n, exp) EN: economic expansion ; expansion of the economy
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[kān khayāitūa thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth  FR: expansion économique [ f ]
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [ f ] ; croissance [ f ] ; addition [ f ] ; ajout [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
EXPANSION IH0 K S P AE1 N SH AH0 N
EXPANSION IH0 K S P AE1 N CH AH0 N
EXPANSIONS IH0 K S P AE1 N SH AH0 N Z
EXPANSIONS IH0 K S P AE1 N CH AH0 N Z
EXPANSION'S IH0 K S P AE1 N CH AH0 N Z
EXPANSION'S IH0 K S P AE1 N SH AH0 N Z
EXPANSIONISM IH0 K S P AE1 N SH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPANSIONISM IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPANSIONIST IH0 K S P AE1 N SH AH0 N IH0 S T
EXPANSIONIST IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary
expansion (n) ˈɪkspˈænʃən (i1 k s p a1 n sh @ n)
expansionism (n) ɛgspˈænʃənəzm (e g s p a1 n sh @ n @ z m)
expansionist (n) ɪgspˈænʃənəst (i g s p a1 n sh @ n @ s t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, / ] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden, #3,545 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Auenerweiterung { f }expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Ausdehnungsgefäß { n }expansion tank; expansion vessel [Add to Longdo]
Deckensprung { m }expansion joint for ceiling grid [Add to Longdo]
Dehnfuge { f } [ techn. ]expansion joint [Add to Longdo]
Dehnhülse { f } [ techn. ]expansion sleeve [Add to Longdo]
Dehnstiftschraube { f } [ techn. ]expansion stud [Add to Longdo]
Dehnungsband { n }expansion strap [Add to Longdo]
Dehnungsfuge { f }; Bewegungsfuge { f }expansion joint [Add to Longdo]
Dehnungsmessgerät { n }expansion measuring device [Add to Longdo]
Erweiterungskarte { f }expansion card [Add to Longdo]
Expansion { f }expansion [Add to Longdo]
Expansionsmuffe { f }; Kompensator { m }expansion joint [Add to Longdo]
Expansionsventil { n } [ techn. ]expansion valve [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) { comp } in-line expansion [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) { comp } expansion cabinet panel [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) { math } Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) { comp } filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) { comp } macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] (n) { comp } memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] (n) { comp } memory expansion board [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1231 seconds, cache age: 8.032 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม