detachment แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


45 ผลลัพธ์ สำหรับ detachment
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -detachment-, *detachment*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
detachment(n) การแยกออก, See also: การถอดออก, Syn. separation
detachment(n) การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union

Hope Dictionary
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก, ความไม่ลำเอียง, การมีอุเบกขา, การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality

Nontri Dictionary
detachment(n) การถอด, การแยกจากกัน, การปลด, กองทหาร, ความไม่ลำเอียง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment, retinal; detachment of retinaจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment; sublationการลอก [ มีความหมายเหมือนกับ ablation ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Detachmentการแยกออกจากกัน, หลุด, ความรู้สึกแยกตนเอง, ปรับตัว, การลอกตัว [การแพทย์]
Detachment, Serousจอประสาทตาลอกหลุด [การแพทย์]

WordNet (3.0)
detachment(n) the act of releasing from an attachment or connection, Syn. disengagement
detachment(n) a small unit of troops of special composition
insulation(n) the state of being isolated or detached, Syn. detachment, insularity, insularism
separation(n) coming apart, Syn. breakup, detachment
withdrawal(n) avoiding emotional involvement, Syn. detachment

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Detachment

n. [ Cf. F. détachement. ] 1. The act of detaching or separating, or the state of being detached. [ 1913 Webster ]

2. That which is detached; especially, a body of troops or part of a fleet sent from the main body on special service. [ 1913 Webster ]

Troops . . . widely scattered in little detachments. Bancroft. [ 1913 Webster ]

3. Abstraction from worldly objects; renunciation. [ 1913 Webster ]

A trial which would have demanded of him a most heroic faith and the detachment of a saint. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we use up the Discovery's fuel we detach. เมื่อเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคัเฟอรีของ เราถอด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches. ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน Titanic (1997)
I did not own detachable ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นา Sex Is Zero (2002)
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages. กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี Robots (2005)
It looks like my soul is easily detachable. ดูเหมือนว่าวิญญาณผมจะแบ่งส่วนได้ง่ายนะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond? ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์? Casino Royale (2006)
And here is the French detachment. นั่นเป็นกองกำลังฝรั่งเศส Flyboys (2006)
It has helped. The pills detach you from your problems. ยาช่วยแก้ปัญหาได้ Faith Like Potatoes (2006)
So when giving a patient the bad news, you want to be polite and detached, but not cold. ดังนั้น ตอนบอกข่าวร้ายกับคนไข้ คุณจะต้องสุภาพ เฉยๆไว้ แต่ต้องไม่เย็นชา The Heart of the Matter (2007)
How can you be detached but not cold? เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง The Heart of the Matter (2007)
Regimental reconnaissance detachment,  หน่วยลาดตระเวนที่แยกจากกรมทหาร See-Through (2007)
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body. โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detachmentDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
detachmentI had retinal detachment five years ago.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความปล่อยวาง[khwām plǿiwāng] (n) EN: detachment

CMU Pronouncing Dictionary
detachment
detachment

Oxford Advanced Learners Dictionary
detachment
detachments

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] detachment (of troops) #6,607 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) #1,956 [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P) #12,580 [Add to Longdo]
分遣[ぶんけん, bunken] (n, vs) detachment; detail #19,129 [Add to Longdo]
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n, vs) (1) { Buddh } separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
尖兵[せんぺい, senpei] (n) vanguard; advance-guard point; advance detachment [Add to Longdo]
超脱[ちょうだつ, choudatsu] (n, vs) transcendency; detachment [Add to Longdo]
独立班[どくりつはん, dokuritsuhan] (n) detachment [Add to Longdo]
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s, vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment [Add to Longdo]
派遣隊[はけんたい, hakentai] (n) contingent; detachment [Add to Longdo]
剥離[はくり, hakuri] (n, vs, adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.025 seconds, cache age: 1.545 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม